Новини

2022-06-09

Студенти, докторанти и преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха в семинар на тема „Да бъдем активни!“. Събитието, което се проведе онлайн в платформата “Zoom”, е част от дейностите по проекта „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ с акроним PROMO-YMC(H)A по  програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

2022-06-08

Турнир по баскетбол се проведе в новата спортна зала, изградена по проект „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ с акроним PROMO-YMC(H)A по  програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Водещ на спортното събитие, което е част от дейностите по проекта, бе ас. Лилиана Гоцева.

2022-06-07

Турнир по тенис на корт за студенти и докторанти се проведе в новата спортна зала на университета, изградена по проект „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ с акроним PROMO-YMC(H)A по  програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

2022-06-06

Природо-математическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ обявява втори етап на състезанието по информатика и информационни технологии за кандидат-студенти, желаещи да се обучават в специалностите „Информатика“ и „Информационни системи и технологии“.

2022-06-06

Успешно приключи първият етап от състезанието за проект по информатика, информационни системи и информационни технологии, обявен от Природо-математическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“. Комисията, оценяваща проектите, отбеляза високото ниво на знания и умения на участниците. Общото мнение на членовете на комисията е, че голяма част от получените проекти демонстрират високи познания в областта на информатиката и информационните технологии.