Новини

На тържествена церемония днес, ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков връчи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова за приноса ѝ в изследването на личността и историческата роля на йеромонах Неофит Рилски.

            Предложението за удостояването с почетното звание на най-голямото висше училище в Югозападна България е на Правно-историческия факултет.

Филологическият факултет в рамките на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ организира цикъл от лекции върху българска литература с лектор проф. Джузепе дел`Агата от университета в Пиза, Италия.

Джузепе дел`Агата е световноизвестен учен в областта на славистиката и българистиката. Той е проучвал архива на Неофит Рилски в Рилския манастир, автор е на множество изследвания за български писатели от Възраждането до днес. Професорът е и преводач на Йордан Радичков, Георги Марков, Георги Господинов и др.

За поредна година в класацията на Scimago Institutions rankings Югозападният университет бележи устойчив ръст на фона на малкото български университети, включени в класацията. Само за година университетът се е придвижил напред с две позиции, изпреварвайки в редица области университети като Пловдивския и Софийския по отношение на научни публикации и иновативност.

В четири научни сфери Югозападният университет е на първо или второ място сред българските университети като в области като Литературознание, Психология, Бизнес и мениджмънт (Literary and literature and Literary theory, Psyhology, Business, Management and Accounting) е на първо място в България.

ОБЯВA ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“
2. Университет „Екс-Марсилия“
3. Люблянски университет

В Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе семинар на тема „Съвременните финансови инструменти в трансграничния регион – възможностите за малките и средни предприятия“, организиран от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански и Стопанска камара – Сандански.

Събитието е в изпълнение на проект № В6.3а.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020“.