Новини

2022-05-23

Научен семинар на тема „Методика на приложение на кинезитерапията в неврологията“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието бе организирано от катедра „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в рамките на Европейската седмица на общественото здраве.

Във форума участваха студенти и докторанти от катедрата.

2022-05-20

В навечерието на най-светлия български празник – 24 май, абсолвентите от випуск 2022 г. на Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ поставиха началото на инициативата „Засади дърво – остави следа“.

Събитието, което се превърна в символичен празник,  се състоя в градинката пред Учебен корпус № 8.

2022-05-20

В рамките на Европейската седмица на общественото здраве в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе ежегодната Студентска научна конференция на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.

Деканът на факултета доц. д-р Миглена Симонска откри научното събитие.   На форума бяха представени 53 доклада от научните изследвания на 6 докторанти и 78 студенти от бакалавърските и магистърските програми, разработени съвместно с техните преподаватели.

Докладите бяха презентирани в пет секции в зависимост от направлението – Логопедия, Социални дейности, Кинезитерапия, Спорт и Здравни грижи.

2022-05-19

Концерт-спектакъл по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, представиха днес студенти от Факултета по изкуствата.

Преди началото на концерта гостите имаха възможност да разгледат две изложби – на студенти от специалност „Графичен и рекламен дизайн в модата“ към катедра „Изобразително изкуство“ и „Постери на български филми“, подготвена от катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“.

В навечерието на най-светлия български празник приветствие към студентите, преподавателите и гостите отправи деканът на Факултета по изкуствата проф. д.н. Васил Марков.

„Факултетът по изкуствата подновява една българска традиция, която е много добра – всяка година на този празник ние да показваме какво сме постигнали през учебната година като знания и художественотворчески постижения“, отбеляза в приветствието си проф. Марков.

2022-05-19

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Поглед към съвременността чрез текста „Промяна и криза“ на Хосе Ортега и Гасет“, организирана по случай 139 години от рождението на философа.

Това е третото събитие в рамките на проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“, спечелил конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2021 г. към фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката. Научният екип включва: ас. д-р Невена Крумова (Философски факултет), гл. ас. д-р Мария Анастасова (Филологически факултет) и студентите Беатрис Христова и Радослав Оведенски от специалност „Философия“.