Графикът за провеждането на задължителния курс по дисциплината „Английски език“ може да откриете в „Академичен календар"
Оценките от задължителния курс "Подготовка и управление на проекти" можете да откриете в „Академичен календар"