Факултетът по изкуствата е единствен по рода си за образователната система в България и е модерна академична научнообразователна структура. Той дава уникалната възможност за художествени реализации на студентското творчество от различни специалности  в областта на музикалното, драматургичното, изобразителното, танцовото и киноизкуството.

Наличието на специалности като културен туризъм, култура и медии, мода правят палитрата още по-богата. Обучението се осъществява от доказани професионалисти с многобройни творчески изяви в страната и чужбина. Факултетът поставя студентите в реална среда на конкуренция и осигурява участия в конкурси, фестивали,  изложби, музикални и театрални спектакли, модни ревюта, пърформънси, прожекции на филми, научни експедиции, практически семинари и др. Реализацията на студентите след завършване на висшето им образование е над 90%.