Новини

2022-07-27
Обява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“
2. Университет „Екс-Марсилия“
3. Университет „Ла Спиенца“
4. Люблянски университет
5. Хумболт университет
6. Пекински университет за чужди езици
7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки "В. Брюсов"

2022-07-14

Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде организатор на редица събития, посветени на 230-годишнината от рождението на големия български педагог, преводач, църковен деец и патрон на университета – Неофит Рилски. Решението за тържественото отбелязване на годишнината бе гласувано на последното заседание на Академичния съвет, което се проведе вчера.

2022-07-08

            Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви първото класиране на приетите студенти за учебната 2022/2023 г. Сред най-предпочитаните специалности, които са посочили кандидат-студентите са „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Психология“, „Право“, „Психология“, „Медицинска сестра“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Национална сигурност“. За поредна година е огромен интересът към задочната форма на обучение.

2022-07-08

На професионалния празник на PR специалиста – 7 юли, доц. д-р Славянка Ангелова и доц. д-р Димитрина Стефанова представиха съвместната си монография „Алгоритъм на PR кампанията“ пред PR общността, а тяхната студентка Габриела Станчева стана стипендиант на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) като спечели националния конкурс на проф. Тодор Петев.

2022-07-07

Факултетът по журналистика и комуникационни науки на Държавния университет на Молдова отличи с диплома за отлични постижения и сътрудничество гл. ас. д-р Милена Янкова, преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет.