Новини

На днешната церемония 284 бакалаври и магистри, възпитаници на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование. На тържествената церемония днес бяха отличени и абсолвентите с най-висок успех.

Деканът на факултета проф. д-р Николай Марин откри тържеството и поздрави абсолвентите от випуск 2022 г. на най-големия факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Докторанти и млади учени от Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха отличени в конкурса „Млад икономист – 2023: гласът на младите за силна икономика“, който се проведе под егидата на Министерството на икономиката и индустрията. Темата на тазгодишното издание беше „Предприемачеството в България: да открием нови възможности, стимули и перспективи за модернизация на икономиката“. 

pifgdpr
На 2 юни 2023 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе практическо обучение за студенти от специалностите „Право“ и „Международни отношения“ в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски‘‘.

Студентите бяха запознати с дейността и организацията на Комисията за защита на личните данни и работата на нейните специализирани дирекции от съответните ръководители. Акцент в представянето бе поставен върху производствата пред КЗЛД. Конкретни казуси от практиката по прилагане на механизмите за сътрудничество и съгласуваност, както и цялостната дейност на Европейския комитет по защита на данните, бяха обект на внимание на младите участници.

Преподаватели и студенти от Катедрата по германистика и романистика към Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се завърнаха наскоро от ползотворно участие в проект като част от интензивна образователна програма (BIP Multimedia and Real-life Representations of Global Englishes,  Erasmus+) на университета „Янош Кодолани“ в Будапеща, Унгария.

Студентите – финалисти от първия етап на конкурса за художествена скица на модно облекло, който е в рамките на проекта „CREATIVE HUB“, представиха своите готови облекла на модно ревю в Сандански.

В заключителния етап на конкурса за млади дизайнери на модно облекло  на тема „Минало в бъдещето“ участваха студентите Вергиния Никлева, 4 курс, специалност „Мода“, Радостина Илиева, 2 курс, специалност „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия, Тетяна Конторщикова, 1 курс, специалност „Мода“, София Донева, 3 курс, специалност „Мода“ и Йорданка Тодорова, 2 курс, специалност „Мода“.