Председател


Проф. д.н. Валентина Миленкова

 

Членове


Проф. д-р Емил Куков, Факултет по изкуствата

Проф. д-р Пелагия Терзийска, Факултет по педагогика

Доц. д-р Елена Ставрова, Стопански факултет

Доц. д.н. Костадин Паев, Правно-исторически факултет

Доц. д-р Радослав Мавревски, Природо-математически факултет

Доц. д-р Радослав Цонев, Филологически факултет

Доц. д-р Росица Дойновска, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

Виктория Текерска, Студентски съвет