Техническият факултет отговоря на реалните потребности на индустрията, икономиката и образователните институции, подготвяйки висококвалифицирани инженери и кадри за  системата на училищното образование.

Факултетът предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на компютърните системи и технологии, на информационните и комуникационни технологии, на електрониката и приложните електронни системи, на моделирането, технологиите и мениджмънта на модната и шевна индустрия, на автотехническата експертиза, инженерната безопасност, на педагогиката на обучението по технологии и предприемачество, както и на кариерното развитие.

Всяка от тях може да се води и на английски език и отговаря на националните и международни насоки и рамки за провеждане на ефективен образователен процес.

Осигуряването на академични стандарти с високо качество е един от водещите  приоритети на факултета. Завършилите студенти са изключително конкурентни на национално и международно ниво, както в областта на техническите и високотехнологични знания, така и в практическата си реализация.

Академичният фокус на факултета е концентриран  върху интегрирането на информационните и комуникационни технологии с различни форми на обществения живот с оглед навлизането на новите технологии във всички сфери на човешката дейност и повишаване на нейното качество.

Факултетът е член на различни национални и международни професионални организации, има сключени договори за сътрудничество с институти към БАН, с телекомуникационни оператори, с браншови и съсловни организации, с редица водещи фирми с развойна и производствена дейност.

Като резултат от тези споразумения се предлагат стажантски  програми  и  стипендии  на студентите, както и различни видове  допълнително  специализирано обучение.

След завършване на следването, изградените професионални отношения с посочените организации позволяват на дипломиралите се студенти да се осигури  подходяща перспектива за успешна личностна и професионална реализация.