През своята 30-годишна история Правно-историческият факултет се доказа като една от най-престижните образователни и научни институции в България, заемайки своето достойно място не само сред останалите юридически факултети в страната, но и в европейското образователно пространство. През годините факултетът успя да утвърди името си и се превърна в притегателен център за много студенти и докторанти от страната и чужбина. Съвременното съдържание на учебните програми, хармонизирани с водещите европейски факултети, модерните образователни технологии и богатата материална база продължават да впечатляват и привличат вниманието на бъдещите кандидат-студенти. Във факултета се провежда обучение по специалност от регулираните професии „Право“, както и по 5 специалности в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ –, „Международни отношения“, „Национална сигурност“, „Публична администрация“, „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“ и „Връзки с обществеността“; по 15 специалности в образователно-квалификационна степен „Магистър“, както и по 21 докторски програми. В Правно-историческия факултет се развива и активна научноизследователска дейност. Организират се престижни научни форуми. Издават се научни списания, в които публикуват както утвърдени учени от страната и чужбина, така и докторанти и студенти. Факултетът е партньор при разработването на български и международни научни и изследователски проекти.

Реализирали се студенти – възпитаници на факултета, работят в институциите на Европейския съюз, във всички звена на държавната, областната и общинската администрация, в международни организации, дипломатически и консулски служби, в съдебната система, в правоохранителните институции, в системата на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на външните работи и в специализираните органи, в медии и PR агенции, в неправителствени организации.