Контакти
Адрес:
Югозападният университет „Неофит Рилски“ е основан през 1976 г. в Благоевград. Той е сред водещите класически университети в страната.
Със своята 45-годишна история ЮЗУ „Неофит Рилски“ завоюва своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа.
Университетът е акредитиран с максимална оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, което е гаранция за качество на образователната услуга в 81 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 153 магистърски програми след завършено висше образование и 83 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления в областта на хуманитарните, техническите, природните, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др. По този показател университетът е на първо място в страната.
Структурата на университета включва 9 факултета: Правно-исторически факултет, Природо-математически факултет, Стопански факултет, Филологически факултет, Философски факултет, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Факултет по педагогика, Факултет по изкуства и Технически факултет.
Югозападният университет разполага с богата и съвременна материална база включваща над 200 учебни зали, разположени в 9 корпуса, Университетска библиотека, Издателство, Спортен комплекс, Университетски център, Център за дистанционно обучение, Учебен театър, филмово, телевизионно и звукозаписно студио, концертни зали и други.
В университета работят над 800 висококвалифицирани преподаватели и служители. Обучават се над 10 000 студенти и повече от 400 докторанти.
Завършилите в Югозападния университет „Неофит Рилски“ студенти се реализират успешно в различни сфери на обществения, образователния, културния и политическия живот в България и по света.

ул. Иван Михайлов №66
Благоевград
2700
България
Телефон:
+359 73 88 55 05
Мобилен:
+359 73 88 55 16
Изпращане на е-мейл