Председател


Доц. д-р Емилия Патарчанова


 

Заместник-председател


Доц. д-р Манол Станин

 

Членове - представители на Академичния съвет


Доц. д-р Даниела Лекина

Проф. д-р Емил Куков


Членове - представители на Студентския съвет


Александър Очипалски