В рамките на програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2021/2022 г.

В рамките на глобалната инициатива „Еразъм дни“ имаме удоволствието да поканим всички наши студенти и докторанти на открито обучение за възможностите за обучение и работа в чужбина.