Новини

На 30 ноември в класна стая „Конфуций“ на Югозападния университет бе представена лекция за китайски традиционни  музикални инструменти. Събитието бе открито от проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова – ръководител на катедра „Славистика и балканистика“ и директор на класна стая „Конфуций“. Тя отправи приветствие към присъстващите и анонсира отпускането на две нови стипендии на китайския посланик за студентите с отличен успех по китайски език.

Ученици от СУ „Отец Паисий“ – Самоков бяха гости на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Посещението бе поредното събитие в близо десетгодишното сътрудничество между училището и университета.

Гостите, ръководени от класните ръководители д-р Борислава Стефанова и г-жа Надя Янкова, бяха посрещнати от проф. д-р Стилиян Стоянов – ръководител на катедра „Литература и етнология“. Те бяха приветствани с „Добре дошли“ от декана на Филологическия факултет доц. д-р Радослав Цонев. Той представи пред бъдещите кандидат-студенти специалностите, перспективите, възможностите за професионална реализация и развитие, които предлага Югозападният университет.

Студенти от специалност „Съвременна хореография“ в Югозападния университет се върнаха с четири награди от Седмата балканска танцова олимпиада, организирана от „Балкански Алианс“, която се проведе на 18 и 19 ноември.

На сцената на театър „Вук“ в Белград, ръководените от проф. д.изк. Анелия Янева студенти представиха свои авторски хореографии и получиха заслужени аплодисменти от публиката.

В категория „Дует“ студентите Ния Малешкова и Мартин Карагьозов спечелиха първо място с изпълнението на танца „Остани“, което е и тяхна съвместна хореография.

На 16 и 17 ноември 2023 година в Университетския център „Бачиново“ се проведе транснационалана среща по проект „Map4Accessibility“, финансиран по програма „Еразъм+“.

За втора поредна година с ученическа конференция на тема „Мога и знам философия“ бе отбелязан Световният ден на философията в Югозападния университет.

Форумът бе открит от доц. д-р Силвия Кръстева, ръководител на катедра „Философски и политически науки“. Тя честити на всички празника на любимата наука и отбеляза изпълнената роля на научния форум  – да създаде истинска изследователска общност в Югозападна България  по проблемите на философското познание от училището до университета.

Приветствие към участниците поднесе и г-жа Екатерина Текерска, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО – Благоевград. Тя подчерта значението на философията в съвременното българско образование за критическото мислене и личното развитие на младите хора.