Новини

2022-09-09

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира обучение по китайски език – начинаещи и средно напреднали. Студентите от всички факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

2022-09-08

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

2022-08-25

От зимния семестър на академичната 2022/2023 г. за първи път в Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се приемат и обучават студенти в седем нови магистърски програми – „Технологично предприемачество“, „Социална логистика“, „Корпоративна сигурност“, „Регионален мениджмънт и градска икономика“, „Мениджмънт и икономика на околната среда“, „Аутсорсинг и киберсигурност“ и „Геопространствено разузнаване и анализи“.

2022-08-24

Изпълнителната агенция Образование, аудиовизия и култура“ на Европейската комисия удостои с официално писмо и с плакет ,,Жан Моне Модул 2021-2024“ Правно-историческия факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ като символ за качество в обучението по европейска интеграция и доказателство за постиженията на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP- PPEND) в тази област.

2022-08-02

КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2"

Във връзка с Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ на Министерството на образованието и науката, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява в следните направления конкурси за:

 

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ


МОДУЛ "МЛАДИ УЧЕНИ"

- ПН 2.1. „ Филология“;

- ПН 3.1.“ Социология, антропология и науки за културата“;

- ПН 3.2. „Психология‘‘;

- ПН 3.6 „Право“, научна специалност „Международно право и международни отношения“;

  • ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност “Изследване и анализ на цветовото възприятие в компютърния дизайн“;
  • ПН 7.4. Обществено здраве.

Месечното възнаграждение на новоназначените млади учени на четири часов работен ден е 700 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател) за срок от 18 месеца;

  • допълнителното месечно възнаграждение на вече назначени МУ за четири часов работен ден е 700 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател) за срок от 18 месеца;