Новини

2023-03-27

Проф. д.м.н Витор Фернандес от Новия университет на Лисабон (Португалия), доц. д-р Йорг Копиц от Института по математика и информатика на БАН, София и Университета в Потсдам, Германия и д-р Тереза Кинтейро от Висшия инженерен институт на Лисабон, Португалия гостуваха в Катедрата по математика към Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

По време на едноседмичната си визита учените изследваха проблеми от теория на полугрупите съвместно с ръководителя на Катедрата по математика доц. д-р Илинка Димитрова.

2023-03-24

Излезе от печат монографията на доц. д-р Радослав Цонев – „Българският разговорен синтаксис“. Книгата е отпечатана в Издателския комплекс „Неофит Рилски“. Предмет на изследването са особените синтактични конструкции, които възникват в неофициалното общуване (повторителни, елиптични, реконструкции, хипербати, анаколути и др.), по-различният словоред, специфичната употреба на съчинителните и подчинителните конектори (дефинирани в синтактичната литература като разговорни), честото наличие на асиндетизъм (безсъюзно свързване на отделните елементи в изказа и на различните изказвания), конкуренцията между паратаксиса и хипотаксиса, пораждаща се в разговора и т.н. Всички тези характерни черти, които ярко отличават разговорния синтаксис от синтаксиса на българския книжовен (нормативен) език.

2023-03-24

В периода 20 – 24 март 2023 г. в Техническия факултет гостуваха проф. Татар Адина и проф. Михут Николета-Мария от Университета „Константин Брънкуш“, Търгу Жиу, Румъния. Посещението им в Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе в рамките на програма „Еразъм+“.

2023-03-24

Над 120 бакалаври и магистри, възпитаници на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование.

Деканът на факултета проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова откри тържеството и поздрави абсолвентите, завършващи 11 специалности, сред които „Българска филология“, „Приложна лингвистика“, „Английска филология“, „Английски език: превод и комуникации“, „Филологически аспекти на работата в медиите“ и др.

2023-03-23

Над 100 участници присъстваха на информационния ден по проект Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink“ (MINERAL PATHS) (Минерални пътеки: ваканция и природа за миг)“. По време на информационното събитие, което се проведе в зала „22 септември“, бяха представени видео материали, създадени за популяризиране на непознатите минерални пътеки в трансграничния регион, разработеният в рамките на проекта туристически пътеводител за популяризиране на познати и непознати дестинации с минерални извори в трансграничния регион и др.

Участниците получиха промоционални материали с информация за изпълнените дейности по проекта.