Югозападният университет „Неофит Рилски“ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация на 20.09.2018 г.

  • Оценка – 9,30
  • Срок на валидност на акредитацията – 6 години
  • Капацитет – 19 600 студенти и докторанти

Свидетелство за институционална акредитация