Факултетът по педагогика поставя началото на университета. Днес той е от водещите центрове на педагогическата наука в България, съчетавайки учебно-преподавателската с научноизследователската дейност на студентите и преподавателите.

В него се обучават над 2000 студенти от България, Гърция, Сърбия, Северна Македония, Израел, Украйна, Молдова. Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели. Факултетът поддържа връзка със сродни факултети от университети в Гърция, Македония, Русия, Албания, Полша и др.

Завършилите студенти имат отлична реализация в училища и детски градини в страната и чужбина като учители, директори, специалисти в социално-педагогически  центрове, регионални управления по образованието, детски педагогически стаи и други структури на МВР, Министерството на отбраната, ресурсни центрове, специални училища, общински органи. Випускници на факултета са преподаватели в други университети в страната и чужбина.