Новини

2022-05-18

Благотворителен концерт „Задочни диалози“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Целта на събитието, организирано по инициатива на Марио Ангелов – докторант в катедра „Музика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, бе набиране на средства за нуждаещи се бежанци от Украйна.

Пианистът призова хората, присъстващи в залата, да направят дарение за украинските бежанци чрез банковите сметки, посочени в сайта на Сдружението на украинските организации в България „Мати Украйна“.

2022-05-18

Със спортен празник студенти от специалност „Физическо възпитание и спорт“ и преподаватели от катедрите „Теория и методика на физическото възпитание“ и „Спорт“ отбелязаха Деня на българския спорт – 17 май.

Водещият на събитието Иван Зърнев припомни имената на швейцарските учители по гимнастика, които пристигат в България на 17 май 1894 г. и поставят основите на физическото възпитание и спорта в страната ни.  

2022-05-17

Списание „Балканистичен форум“ (Balkanistic Forum), издавано от Международния университетски семинар за балканистични проучвания към Филологическия факултет и Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, получи най-високия SJR ранг 1 (Q1) в областта на литературата и литературната теория за 2021 година.

SCImago Journal Rank или SJR индикатор е наукометричен показател за влияние на научни списания, който отчита както броя цитирания, получени от списанието, така и престижа и значимостта на списанията. Най-високият ранг е ранг Q1.

2022-05-16

Деканът на Факултета по журналистика и комуникационни науки доц. д-р Виктория Буликану, проф. д-р Джорджета Степанов – член на комисията за университетско управление и институционално развитие и доскорошен декан на факултета, доц. д-р Мариана Таку – ръководител на катедра „Теория и практика на журналистиката“ и д-р Наталия Берегой – ръководител на Център за обучение и началник отдел „Комуникации и международни отношения“ в Телерадио-Молдова осъществиха 5-дневна Еразъм+ мобилност в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в периода 9-15 май 2022 година.

2022-05-13

Студенти от специалност „Социални дейности“ във Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ участваха активно и с ентусиазъм като доброволци в регионално състезание по боча за хора с увреждания. Инициативата, която се проведе в Кюстендил, бе организирана от сдружение „Партньори – Кюстендил“.

Възпитаниците на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха част и от приятелските мачове между състезатели от Кюстендил, Благоевград и Сандански. В надпреварата участваха и отбори на Областна администрация –Кюстендил и Общински съвет – Кюстендил.