Новини

Преподаватели от Философския факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха в заключителната конференция по проект „Track-IN | Public employment services tracking effectiveness in supporting rural NEETs“ (www.track-in.eu).

Проф. д.т.н. инж. Петър Апостолов, преподавател в катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“, бе гост в предаването на БНТ 2 „Знание БГ“. Поводът бе разговор за научните идеи, върху които работи.

На церемония по приемственост на академичното ръководство проф. д-р Николай Марин встъпи в длъжност ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

По време на официалното събитие досегашният ректор проф. д-р Борислав Юруков връчи символите на ректорската власт – ректорската огърлица и жезъла на висшето училище на новия ректор проф. д-р Николай Марин.

 „Носете високо огъня на знанието и просветата и работете усърдно за утвърждаване името на нашия университет и за благоденствието на нашето отечество“, с тези думи проф. Юруков се обърна към своя приемник. Той му пожела още здраве, сили и мъдрост, за да ръководи успешно през следващите четири години най-голямото висше училище в Югозападна България.


Катедра „Информатика“ към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград организира състезание за проект по информатика и информационни технологии. В него могат да вземат участие ученици от 11 и 12 клас. Целта на състезанието е да се предостави възможност на кандидат-студентите да демонстрират своите знания и умения в областта на компютърните науки. Учениците от 11 клас имат право да кандидатстват в университета с получения сертификат от състезанието след като получат диплома за завършено средно образование.