Новини

Важна информация за провеждането на държаните изпити

2022-01-19

Важна информация за провеждането на държаните изпити

Държавните изпити от поправителната изпитна сесия през месец февруари 2022 г. ще се проведат присъствено при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

Съгласно Заповед № 2997/ 29.11.2021 година на ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ студентите, които ще се явяват на държавни изпити следва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане на обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

ЮЗУ „Неофит Рилски“ е сред двaта български университета, включени в световната класация SCimago в областта на изкуствата и хуманитарните науки

2022-01-14

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е на второ място сред българските университети в научна област „Arts and Humanities“ в международната класация на университетите, подготвена от испанската изследователска организация SCimago. В класирането по предметна област научната продукция на университетите е разделена в 19 големи области на знанието. В областта на изкуствата и хуманитарните науки са класирани само два български университета, сред които е и Югозападният университет.

За първи път Техническият факултет ще обучава студенти в магистърската програма „Надеждност, ергономия и инженерен дизайн“

2022-01-10

От летния семестър на академичната 2021/2022 г. за първи път в Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се приемат и обучават студенти в магистърската програма „Надеждност, ергономия и инженерен дизайн“.

Новата специалност отговаря на реалните потребности на индустрията от кадри с широкопрофилна подготовка, които да могат да осъществяват проучвателна,  аналитична и експертна дейност при оценка на надеждността на индустриални процеси и оборудване и за осигуряване на ергономични и художествено-естетични условия на работа в различни технически сфери на дейност.

Гл. ас. д-р Валери Димчев от Факултета по изкуствата участва в концерт на големия испански музикант Жорди Савал

2021-12-22

Гл. ас. д-р Валери Димчев, преподавател в катедра „Музика“ на Факултета по изкуствата, взе участие в концертa BAL-KAN (Honey & Blood), състоял се в Центъра за изящни изкуства „Бозар“ (BOZAR – Centre for Fine Arts) в Брюксел, Белгия.

Проектът е дело на големия испански музикант Жорди Савал и включва именити музиканти от различни балкански страни. Представители от България бяха: Недялко Недялков (кавал), Стоименка Недялкова (вокал) и Валери Димчев (тамбура).