Новини

2023-03-30

Студенти от специалност „Мода“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха в уъркшоп „Модни скици“, организиран от Катедрата по изобразително изкуство.

Арт събитието се проведе в кафе „Бон Тон“ в Първи учебен корпус. Това е поредната инициатива на Факултета по изкуствата, която се провежда в новото студентско пространство за изкуство, култура, философия и поезия – „Бон Тон“.

2023-03-29

Ученици от Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в Сандански посетиха Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Деня на отворените врати, който факултетът проведе за втори път тази година.

Бъдещите кандидат-студенти бяха посрещнати от проф. д-р Преслав Димитров – декан на факултета и от представители на академичния състав.

2023-03-29

Заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Иванка Станкова и ректорът на университета „Гоце Делчев в град Щип (Северна Македония) проф. д-р Деян Мираковски подписаха меморандум сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания, по проекти по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония, изготвяне на съвместни образователни програми, както и обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+“.

2023-03-29

Преподавателите в Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Илинка Димитрова, доц. д-р Ралица Станоева, гл. ас. д-р Бояна Гъркова, гл. ас. д-р Надежда Борисова, гл. ас. д-р Радослав Чайров и гл. ас. д-р Мирослав Иванов се срещнаха с ученици и учители от област Перник по покана на Регионалното управление на образованието в Перник.

2023-03-29

Публична лекция на тема „Как се казват младите българи днес?“ в рамките на проекта „Личните имена в България в началото на 21. век“ към Фонд „Научни изследвания“ бе представена в Югозападния университет „Неофит Рилски“. По покана на Филологическия факултет и Катедрата по български език гост-лектори бяха доц. д-р Мая Влахова-Ангелова и гл. ас. д-р Надежда Данчева от Секцията по ономастика на Института за български език „Акад. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.