Новини

2022-05-26

На 25 май 2022 г. в  Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе заседание на постоянно действащия семинар на Лабораторията за социологически изследвания към катедра „Социология“ на Философския факултет.

Лекция изнесе доц. д-р Севен Ердоган от Факултета по международни отношения на университета „Реджеп Тайип Ердоган” в Ризе, Турция, която бе гост на Югозападния университет по Програма „Еразъм +“.

2022-05-25

Успешно приключи първият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“. Комисията, оценяваща есетата, отбеляза високото ниво на участниците. Общото мнение на членовете на комисията е, че голяма част от получените текстове разкриват мисли на зрели, социално отговорни и кариерно ориентирани млади хора, които притежават много добро ниво на езикова подготовка и култура.

2022-05-24

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, се състоя онлайн конференция под надслов „Езиков мост – езиков свят“ между Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и три университета от Китай – Пекинския университет за чужди езици, Втория пекински университет за чужди езици и Тиендзинския университет.

Студенти и преподаватели от четирите висши училища обсъдиха въпроси, свързани с обучението по китайски език в Югозападния университет, както и с обучението по български език в университетите в Китай. Те представиха изучаваните езици в своите университети, както и  културните събития, свързани с китаистиката и българистиката в рамките на изминалата година.

2022-05-25

XXXI международна конференция „Тайна и публична тайна“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието бе организирано от Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации към университета.

В двудневния форум участваха преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Американския университет в България, Нов български университет, Българската академия на науките, както и чуждестранни учени от Масариковия университет в Бърно, университетите в Букурещ, Анкара, Познан, Прищина, Харков, Батуми и Баку. Те представиха 29 доклада на тема „Тайна и публична тайна“ в областта на историята, литературата, архивистиката и др.

2022-05-23

Инициативите по повод 30-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз стартираха с кръгла маса между студенти от специалност „Връзки с обществеността“, техните преподаватели от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и експерти от Дирекция „Национален парк Рила“.

Д-р Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ и Маргарит Делин, началник на отдел „Контрол и охрана“ при Дирекция „Национален парк Рила“ представиха българските защитени зони, включени в екологичната мрежа „Натура 2000“, както и неповторимата природа на Защитена зона „Рила“ и Национален парк „Рила“.