Филологическият факултет е създаден през 1991 г. и реализира най-актуалните български и световни образователни тенденции в подготовката на бъдещите учители, филолози, етнолози, журналисти и преводачи. В него се обучават както студенти от страната, така и от Гърция, Северна Македония, Молдова, Сърбия, Украйна, Албания, Япония, Китай и др. Благодарение на обмена по международната програма за студентска мобилност „Еразъм +“, те могат в рамките на един учебен семестър да се обучават в десетки партниращи си с факултета чуждестранни университети.

От 2007 г. студенти от факултета имат възможност да водят двучасовото предаване „В очите на света” по Радио Благоевград, като сами определят темите и събеседниците си.

От 2016 г. във факултета функционира  учебна стая „Конфуций“, в която студентите на университета, пожелали да научат китайски език, го изучават безплатно с преподавател от Китай. За студентите е осигурено и обучение по японски език с нейтив спийкър.  

В зависимост от завършената специалност и получената професионална квалификация, студентите на факултета работят в наши и чужди държавни и частни фирми, организации и институции, изискващи учителска квалификация, филологическо познание, медиен и преводачески опит, както и като експерти в областта на етническите и религиозните общности и като музейни работници.