Комисии по атестиране на академичния състав

 

Председател

Доц. д-р Юлиана Ковачка

Членове        

Доц. д-р Снежа Попова

Доц. д-р Блага Джорова

Доц. д-р София Дерменджиева

Доц. д-р Невяна Докова
Председател

Доц. д-р Габриела Атанасова

Членове

Доц. д-р Алексей Стефанов

Доц. д-р Райка Стоянова

Доц. д-р Димитър Искрев

Доц. д.т.н Петър Апостолов
Председател

Доц. д-р Костадин Паев

Членове

Доц. д-р Верка Лазарова

Проф. д-р Владко Иванов

Доц. д-р Манол Станин

Доц. д-р Димитрина Стефанова

Доц. д-р Диана Велева

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Председател

Доц. д-р Мариана Ушева

Доц. д-р Райна Димитрова

Членове

Доц. д-р Владимир Ценков

Доц. д-р Елена Ставрова

Доц. д-р Илинка Терзийска 

Председател

Доц. д-р Радослав Цонев

Членове

Доц. д-р Дафина Костадинова
Доц. д-р Роман Хаджикосев
Доц. д-р Силвия Георгиева
Доц. д-р Яна Чанкова
Председател:
проф. д.н.к Васил Марков

Членове:
Проф. д-р Иванка Влаева
Доц. д-р Крум Иванов
Доц. Георги Гаров
Гл. ас. д-р Татяна Христова-Поповска
Председател

Проф. д-р Станислава Стоянова

Членове

Доц. д-р Мария Мутафова

Доц. д-р Камен Лозев

Гл. ас. д-р Георги Величков

Гл. ас. д-р Ангел ЦветковЧленове

Доц. д-р Николай Китанов

Доц. д-р Ралица Станоева

Доц. д-р Лидия Сакелариева

Доц. д-р Митко Стоев
Председател

Доц. д-р Росица Дойновска

Членове

Доц. д-р Росен Калпачки, дм

Доц. д-р Даниела Боцева

Гл. ас. д-р Мария Граматикова

Гл. ас. д-р Антон Георгиев Манчев