Новини

В качеството си на асоцииран партньор на университетската мрежа Aurora Alliance и в изпълнение на дейности в тази връзка, Югозападният университет „Неофит Рилски“ бе домакин на уъркшоп и среща дискусия.

Събитията, организирани от Стопанския факултет, са свързани с реализацията на проект „Design and implementation of a training course on Sustainable Entrepreneurial Ecosystems (SEE)“ на Vrije Universiteit Amsterdam (VU) за сътрудничество с Югозападния университет.

Уъркшопът, който се проведе на 11 юли 2023 г., бе открит от декана на Стопанския факултет проф. д-р Преслав Димитров. Приветствие към участниците и гостите отправи и проф. д-р Мария Станкова – заместник-декан по качеството на обучение. Лектор бе проф. Енно Масурел – експерт и преподавател по предприемачество във Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви първото класиране на приетите студенти за учебната 2023/2024 г.

Всички приети на първо класиране студенти следва да се запишат в срок от 11 до 16 юли 2023 г., като представят лична карта, диплома за завършено средно образование (оригинал) и квитанция за платена семестриална такса. Документи се приемат в Учебен корпус №1 на университета (Кандидатстудентски център – зала 1102А, ул. „Иван Михайлов“ № 66). Работното време на комисиите за записване в делничните дни е от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, а в почивните от 09:00 до 15:00 часа.
За повече информация: https://ksk.swu.bg/WebClient/

обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища. документите се подават в срок до 10 юли 2023 г. (понеделник)*в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

За поредна година студенти и преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбелязаха Международния олимпийски ден с факелно бягане около езерото в парк „Бачиново“. Инициативата бе организирана от Община Благоевград и Олимпийски клуб Благоевград със съдействието на Българския олимпийски комитет.

Събитието бе открито от проф. д-р Атанас Георгиев, преподавател във Факултета по педагогика и почетен президент на Българската федерация по ориентиране. Той поздрави  участниците от името на доц. д-р Даниела Томова, заместник-декан на Факултета по педагогика и член на Комисията „Национална олимпийска академия“. Приветствие отправи и кметът на Община Благоевград Илко Стоянов.

Успешно приключи вторият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“. Комисията, оценяваща есетата, отбеляза високото ниво на участниците. Общото мнение на членовете на комисията е, че голяма част от получените текстове разкриват мисли на зрели, социално отговорни и кариерно ориентирани млади хора, които притежават много добро ниво на езикова подготовка и култура.