Новини

В периода 28 – 30 септември 2023 година в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“, курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна се проведе Шеста балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“. Организатори на конференцията бяха Факултетът по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Съюзът на учените в България – клон Благоевград. Научният форум премина под патронажа на ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков.

На официалното откриване приветствия поднесоха заместник-ректорът по образователните дейности на Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Ицка Дерижан и проф. д-р Теодора Бакърджиева – заместник-председател на Съюза на учените в България.

Регионалният Хъб на Аурора към Югозападния университет обявява номинация за две места за студенти – представители в Студентския съвет на Аурора към Aurora Alliance. Студентският съвет на Аурора обединява студентски представители от всички партньорски университети в Алианса, в това число и ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Всеки университет има две места в Студентския съвет. Срещите му се провеждат ежемесечно, предимно в онлайн форма, и на тях се обсъждат събития и възможности, свързани с Аурора, случващи се във всяка от участващите в Алианса институция. Представят се различни практики и ресурси, налични във всяка институция, а целта е студентите да се вдъхновяват взаимно за съвместни инициативи с участие на възможно най-много студенти в Алианса.

Днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе втора кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в професионално направление 4.2. „Химически науки“. От името на заместник-ректора по научноизследователската дейност и докторантското развитие проф. д-р Иванка Станкова, форумът откри гл. ас. д-р Елица Чорбаджийска, преподавател в катедра „Химия“ към Природо-математическия факултет на университета. В рамките на събитието студенти от различни специалности имаха възможност да се запознаят с тенденциите на пазара на труда и възможностите за реализация, а работодателите да осъществят  връзка с потенциални кадри.

По повод отбелязването на патронния празник на Югозападния университет Негово Светейшество Българският патриарх Неофит прие ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков. Той бе придружен от председателя на организационния комитет на честванията проф. д-р Николай Марин и заместник-председателите проф. д-р Валентин Китанов и доц. д-р Димитър Тюлеков.

По време на срещата бяха обсъдени съвместните чествания по случай 230-годишнината от рождението на Неофит Рилски. Програмата включва серия от научни, издателски и популяризаторски инициативи, между които провеждане на национална научна конференция, издаване на сборници, учредяване на студентска стипендия, организиране на изложба, изготвяне на документален филм и др.

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по китайски език – начинаещи и средно напреднали. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).