Новини

2022-02-15

Философският факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за есе. Участниците могат да развият една или повече теми от посочените по-долу.

Теми

1. Аз съм България и нейното европейско бъдеще;

2. България в Европа: светлини и сенки;

3. Аз и моята свързаност със света: общуване и отчуждение;

4. Какво ме кара да (не) остана в България?

Участници

Учениците от дванадесети клас.

Изисквания към текста

Обем – до 14 000 знака (12 пункта, 1,5 междуредие, Times New Roman);

Файлов формат – DOC;

Тип текст – есе, размишление.

Срок

Есетата трябва да бъдат получени съгласно инструкцията за анонимност по-долу до 17:00 часа на 13 май 2022 г.

2022-02-08

Министерството на образованието и науката обявява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища:

  • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения
  • Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна

Крайният срок за подаване на документи за участие в процедурата е 28 февруари  2022 г.

2022-02-13

На 4 февруари 2022 г. онлайн в платформата „Zoom” се проведе национална научна кръгла маса „150 години от рождението на Гоце Делчев“. Тя бе организирана съвместно от Македонския научен институт, Института за исторически изследвания към Българската академия на науките и Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Конференцията бе открита от доц. д-р Георги Николов – председател на Македонския научен институт. Приветствие към участниците отправи доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

2022-02-03

Уважаеми кандидат-студенти,

Факултетът по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“ обявява онлайн конкурс в областите на изкуствата „Мода“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Кино“, „Театър“, „Култура и медии“, „Култура и културен туризъм“, „Културология и културен мениджмънт“ и „Съвременна хореография“.

Ако желаете да участвате в конкурса следва да представите свои материали или изяви, заснети с телефон, камера, фотоапарат, уеб камера или други технически средства. Изпратените материали ще бъдат оценявани от комисии по съответните направления. Крайният срок за участие е 31 май 2022 г.

2022-02-03

Негово Превъзходителство Темиртай Избастин, извънреден и пълномощен посланик на Република Казахстан в Република България, посети Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той бе посрещнат от ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков и заместник-ректорите проф. д.изк. Йордан Гошев, проф. д-р Иванка Станкова и доц. д-р Ицка Дерижан. На срещата присъства и началникът на отдел „Научни проекти“ проф. д-р Петър Миланов.

По време на разговора бяха обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството между Казахстан и Югозападния университет „Неофит Рилски“, разработване на съвместни проекти и инициативи.