Новини

С практически семинар под надслов „Сътрудничество на логопеда с други специалисти“ беше отбелязан Европейският ден на логопедичната терапия в Югозападния университет  „Неофит Рилски“.

Събитието беше открито от ръководителя на катедра „Логопедия“ доц. д-р Елка Горанова, която пожела ползотворна и успешна работа на участниците.

От името на ректорското ръководство на Югозападния университет заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова прочете поздравителен адрес.

Сред гостите на научния форум бяха ръководителят на катедра „Медико-социални науки“ доц. д-р Виктория Сотирова, ръководителят на катедра „Кинезитерапия“ доц.

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ беше представена фотоизложбата „Колумбия: племето коги“, дело на бившия възпитаник на университета Ивайло Кудинов.

Събитието бе открито от ръководителя на катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ доц. д-р Биляна Топалова, която представи автора. Приветствие към присъстващите отправи деканът на Факултета по изкуствата доц. д-р Валери Пастармаджиев.

Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин взе участие в работна среща, която се проведе в гр. Солун, Гърция. На срещата присъстваха още директорът на дирекция „Научни и образователни програми“ проф. д-р Иванка Станкова, ръководителят на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ доц. д-р Даниела Томова и експертът в отдел „Международно сътрудничество“ Станислав Грозданов.

На срещата бе обсъдено участие в съвместно проектно предложение с Аристотеловия университет и Общината в гр. Терми по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 2021 – 2027.

Катедрата по математика към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира безплатен кандидатстудентски курс по математика с обща продължителност 36 учебни часа.

Кандидатстудентският курс ще се провежда всяка събота от 23.03.2024 г. до 27.04.2024 г. (включително). Занятията ще бъдат от 9:30 до 12:15 ч. и от 13:30 до 16:15 ч. в зала 520 на Учебен корпус № 1.

В резултат на сътрудничеството и съвместната работа между академичния състав на Техническия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и екипа на фирма „Интернешънъл арморд груп“ (International Armored Group – IAG), собственикът на фирмата инж. Антон Стефов обявява конкурс за една годишна стипендия от 2000 лв. за студентите от Техническия  факултет.

На студента, спечелил конкурса за стипендията, ще бъдат предоставени материали от екипа на „Интернешънъл арморд груп“ по тема, свързана с предмета на дейност на фирмата.  След шестия месец от получаването на стипендията, студентът ще трябва да представи на ръководството на фирмата реферат, разработен по гореописаната тема.

В конкурса за стипендията могат да участват всички студенти от Технически факултет, които се обучават в ОКС „Бакалавър“ в областта на техническите науки.