Новини

Проф. д.т.н. инж. Петър Апостолов, преподавател в катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“, бе гост в предаването на БНТ 2 „Знание БГ“. Поводът бе разговор за научните идеи, върху които работи.

На церемония по приемственост на академичното ръководство проф. д-р Николай Марин встъпи в длъжност ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

По време на официалното събитие досегашният ректор проф. д-р Борислав Юруков връчи символите на ректорската власт – ректорската огърлица и жезъла на висшето училище на новия ректор проф. д-р Николай Марин.

 „Носете високо огъня на знанието и просветата и работете усърдно за утвърждаване името на нашия университет и за благоденствието на нашето отечество“, с тези думи проф. Юруков се обърна към своя приемник. Той му пожела още здраве, сили и мъдрост, за да ръководи успешно през следващите четири години най-голямото висше училище в Югозападна България.


Катедра „Информатика“ към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград организира състезание за проект по информатика и информационни технологии. В него могат да вземат участие ученици от 11 и 12 клас. Целта на състезанието е да се предостави възможност на кандидат-студентите да демонстрират своите знания и умения в областта на компютърните науки. Учениците от 11 клас имат право да кандидатстват в университета с получения сертификат от състезанието след като получат диплома за завършено средно образование.

Четвъртокурсниците от специалност „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организираха коледен тиймбилдинг „PR магия“.

В мотото на събитието „Комуникацията сближава“ беше въплътена основната цел на организаторите – да се създаде среда за творческа креативност и сплотеност между отделните курсове.

Д.ф.н. Камен Рикев от Университета „Мария Кюри-Склодовска“, Люблин, Полша гостува на Филологическия факултет в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Лекторът бе представен от проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова – координатор на Програмата за ЮЗУ „Неофит Рилски“.