Новини

За седма поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха докторантско училище и докторантска научна сесия, организирани от Философския факултет.

Двудневният форум, който премина хибридно, бе открит от декана на Философския факултет проф. д-р Борис Манов. Той приветства участниците в събитието и подчерта, че Философският факултет е факултетът с най-голяма относителна тежест по отношение на докторантското обучение в рамките на Югозападния университет. Професор Манов отбеляза, че във факултета се обучават над 90 докторанти от различни страни по света.

На заседание на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе представен докладът за състоянието и дейността на университета за мандат 2019 – 2023 година.

Като успех през отчетния период бяха посочени повишената активност при кандидатстването и спечелването на проекти по различни международни и национални програми, изграждането на STEM центрове, ръст на мобилностите на студенти, докторанти, преподаватели и служители, обновяването на материалната база.

За поредна година студенти и преподаватели от Факултета по педагогика към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организираха благотворителен базар в подкрепа на уязвими групи под надслов „Топлина за Коледа“.

В благотворителната инициатива се включиха студенти от специалностите „Социална педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“, „Специална педагогика“ от всички курсове.

На 12 декември 2023 г. Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ представи кинолектория на тема „Смехът в киното. Български проекции на смешното“.

Културното събитие бе част от дейностите, планирани по Работен пакет 2 на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина (ННП Българистика) 2022-2025.

На вниманието на български и чуждестранни студенти и докторанти, преподаватели и го

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ са определени за регионални STEM центрове от Министерството на образованието и науката (МОН).

Това бе обявено от образователния министър проф. д-р Галин Цоков на среща с ректорите на трите университета.

Причината за изграждането и обособяването на регионалните STEM центрове е, че за обучение в STEM образователна среда трябва да бъдат подготвени около 37 хил. учители.