Новини

2022-11-09

Преподаватели от Философския факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха във форум на тема „Ефективност на проследяването на политиките и програмите, насочени към младежи извън системите на заетост, образование и обучение в малките населени места (Policies & PES NEETs' tracking effectiveness in rural areas)“. В срещата, която се проведе в Бреша, Италия, участваха 160 учени от различни европейски университети. Част от тях взеха дистанционно участие.

2022-11-09

Екипът на проект UniverCity кани желаещите да подадат проектно предложение по втората покана от пилотния конкурс Community Research Awards (Малки награди/грантове за изследователски проекти по проблеми на местните общности).

2022-11-04

Филологическият факултет и класна стая „Конфуций“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организират безплатно обучение по китайски език за ученици.

В курса могат да се включат ученици от всички училища независимо в кой клас се обучават.

Часовете ще се провеждат от китайски преподавател, говорещ английски език.

2022-11-04

В университетския център „Бачиново“ днес бе открита юбилейната международна конференция „Физическото възпитание и спортът в образователната система“, посветена на 30-годишнината от създаването на специалност „Физическо възпитание и спорт“.

Двудневният научен форум, който се провежда за девети път, бе открит от доц. д-р Даниела Томова – заместник-декан на Факултета по педагогика и ръководител на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“.

2022-11-04

На 16 ноември 2022 г. от 09:00 часа България ще отбележи Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) с онлайн конференция под надслов „С ГИС градим устойчиво бъдеще заедно“. Най-голямото събитие в областта у нас се организира за 23-та година от Есри България в партньорство с повече от 40 организации. Югозападният университет „Неофит Рилски“ е официален партньор на конференцията за поредна година.