Новини

Приключи конкурсът за най-добра публикация на млад учен през 2023 година, организиран от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Съюза на учените в България – клон Благоевград.

Публикациите бяха анализирани и оценени от жури в състав: доц. д-р Петрана Стойкова – председател и членове: проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова, доц. д-р Радослав Цонев, доц. д-р Владимир Ценков и доц. д-р Юлиана Ковачка. 

Студенти, преподаватели и ученици участваха в спортния празник, който се проведе в Спортния комплекс на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието, организирано от студентите от трети курс, специалност „Физическо възпитание и спорт“ във Факултета по педагогика, бе посветено на 130-годишнината от  пристигането на швейцарските учители по гимнастика в България.

Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин се срещна с ръководствата на общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сатовча и директорите на средни училища. Заедно с ректора в срещата се включиха заместник-ректорът по образователни дейности – магистърски програми и продължаващо обучение доц. д-р Илия Недин, заместник-ректорът по образователни дейности – бакалавърски програми и акредитация доц. д-р Вяра Кюрова, заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова и гл. ас. д-р Мария Паскалева.

Приключи ученическият конкурс „Изкуството като мечта и мечтите в изкуството“ за млади таланти в сферата на изкуствата, организиран от Факултета по изкуствата на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той е част от седемнадесетото издание на Националния студентски фестивал на изкуствата.

В периода 16 – 19 април 2024 г. докторантите от Филологическия факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“ Борислав Мутафчийски, Робертино Стоилов и Красимир Спасов участваха в Петия интердисциплинарен докторантски форум с международно участие, който се проведе в гр. Кюстендил и беше организиран  от Центъра за обучение на Българската академия на науките.