Новини

Стопанският факултет бе домакин на финална конференция, свързана с реализацията на проект на Vrije Universiteit Amsterdam (VU) за сътрудничество с Югозападния университет по устойчиво предприемачество в рамките на университетската мрежа Aurora Alliance.

Конференцията, която се излъчваше и в социалните мрежи, бе открита от декана на Стопанския факултет доц. д-р Райна Димитрова. Тя поздрави участниците и акцентира върху значимостта и измеренията на предприемачеството във връзка с устойчивостта.

Кратко приветствие отправи и проф. Енно Масурел, водещ експерт от страна на партньорския университет, който се включи онлайн и представи идейната постановка на проекта.

Студенти от Югозападния университет се включиха в благотворителната инициатива на Неврокопската митрополия и Радио Благоевград под надслов „Подари време“. Тя бе организирана в навечерието на Рождество Христово и по повод 50-годишния юбилей на Радиото на Югозапада.

В продължение на две седмици в Дома за стари хора „Света Петка“ в кв. „Струмско“ гостуваха представители на различни институции, ангажирани с обществения живот в региона.

За седма поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха докторантско училище и докторантска научна сесия, организирани от Философския факултет.

Двудневният форум, който премина хибридно, бе открит от декана на Философския факултет проф. д-р Борис Манов. Той приветства участниците в събитието и подчерта, че Философският факултет е факултетът с най-голяма относителна тежест по отношение на докторантското обучение в рамките на Югозападния университет. Професор Манов отбеляза, че във факултета се обучават над 90 докторанти от различни страни по света.

На заседание на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе представен докладът за състоянието и дейността на университета за мандат 2019 – 2023 година.

Като успех през отчетния период бяха посочени повишената активност при кандидатстването и спечелването на проекти по различни международни и национални програми, изграждането на STEM центрове, ръст на мобилностите на студенти, докторанти, преподаватели и служители, обновяването на материалната база.

За поредна година студенти и преподаватели от Факултета по педагогика към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организираха благотворителен базар в подкрепа на уязвими групи под надслов „Топлина за Коледа“.

В благотворителната инициатива се включиха студенти от специалностите „Социална педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“, „Специална педагогика“ от всички курсове.