Новини

2023-05-12

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе състезанието по български език и литература „По стъпките на йеромонах Неофит Рилски“, част от програмата на националните чествания по случай 230 години от рождението на Неофит Рилски.

Събитието бе организирано от Филологическия факултет на Югозападния университет.

2023-05-11

Отборът по футзал на Югозападния университет „Неофит Рилски“ спечели златния медал на националния университети шампионат по футзал /мъже/, който е част от Националната универсиада – Стара Загора 2023.

Студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски“ успяха да преборят представителите на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ Университета за национално и световно стопанство и Техническия университет – София.

2023-05-11

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе открита първата самостоятелна изложба на Светослав Христов, студент в магистърската програма „Графичен и рекламен дизайн в модата“ към катедра „Изобразително изкуство“.

Събитието откри ръководителят на Катедрата проф. д-р Емил Куков. С пожелания за успех към талантливия художник се обърна и деканът на Факултета по изкуствата проф. д.н. Васил Марков.

2023-05-10

На 24 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе публична лекция на д-р Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град, на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“. Лекцията бе организирана в рамките на проект „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions”(EDP-PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021 – 2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование.

2023-05-10

На 27 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и онлайн в платформата BigBlueButton се проведе кръгла маса на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“. Събитието се организира в рамките на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP – PPEND) с ръководител доц. д-р Николай Марин. Изпълнението на проекта се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021 – 2027, действие по инициативата „Жан Моне Модул“ в областта на висшето образование.