Новини

„Отношенията между България и Северна Македония – от общо историческо минало към общо бъдеще“ бе темата на дискусията с президента на Република България в периода 2002 – 2012 г. Георги Първанов, която се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски. Събитието беше организирано съвместно с УниБит.

Дискусията бе открита от ректора на Югозападния университет проф. д-р Николай Марин, който поздрави участниците и пожела успех на форума. Поздравителен адрес от ректора на УниБИТ проф. д.н.  Ирена Петева поднесе проф. д.ик.н. Димитър Иванов.

Успешно приключи първият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“. Комисията, оценяваща есетата, отбеляза високото ниво на участниците. Общото мнение на членовете на комисията е, че голяма част от получените текстове разкриват мисли на зрели, социално отговорни и кариерно ориентирани млади хора, които притежават много добро ниво на езикова подготовка и култура.

В Университетския център „Бачиново“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе среща дискусия на тема „Дигиталното благополучие във висшето образование“. Гост-лектор беше заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева. Събитието бе открито от декана на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова. Приветствие към участниците и гостите поднесе ректорът проф. д-р Николай Марин.

Заместник-министър Митева изказа удовлетворението си от избора на темата и подчерта, че тя е изключително актуална в контекста на съвременната дигитална трансформация, която променя начина, по който преподаваме и учим.

Рая Коева, студентка от втори курс, специалност „Педагогика на обучението по български и китайски език“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“, се класира на призовото трето място в петото издание на конкурса за изпълнение на песен на китайски език „Мелодии с аромат на роза“, организиран от Институт Конфуций – София.

На тържествена церемония над 160 възпитаници на Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование.

Тържеството започна с музикален поздрав, отправен от Хаоксинг Вангр под акомпанимента на д-р Марин Гонев.