Новини

2022-07-08

            Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви първото класиране на приетите студенти за учебната 2022/2023 г. Сред най-предпочитаните специалности, които са посочили кандидат-студентите са „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Психология“, „Право“, „Психология“, „Медицинска сестра“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Национална сигурност“. За поредна година е огромен интересът към задочната форма на обучение.

2022-07-08

На професионалния празник на PR специалиста – 7 юли, доц. д-р Славянка Ангелова и доц. д-р Димитрина Стефанова представиха съвместната си монография „Алгоритъм на PR кампанията“ пред PR общността, а тяхната студентка Габриела Станчева стана стипендиант на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) като спечели националния конкурс на проф. Тодор Петев.

2022-07-07

Факултетът по журналистика и комуникационни науки на Държавния университет на Молдова отличи с диплома за отлични постижения и сътрудничество гл. ас. д-р Милена Янкова, преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет.

2022-07-01

Подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети

Министерството на образованието и науката обявява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища:

2022-06-27

Кръгла маса на тема „Актуални проблеми на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти“ се проведе в Университетския център „Бачиново“.

Във форума, организиран от Факултета по педагогика, се включиха над 50 участници – директори и учители на базови институции от Благоевград и региона, представители на социално-педагогически центрове, преподаватели от Факултета по педагогика, студенти и докторанти.