Новини

Катедра „Информатика“ към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград организира състезание за проект по информатика и информационни технологии. В него могат да вземат участие ученици от 11 и 12 клас. Целта на състезанието е да се предостави възможност на кандидат-студентите да демонстрират своите знания и умения в областта на компютърните науки. Учениците от 11 клас имат право да кандидатстват в университета с получения сертификат от състезанието след като получат диплома за завършено средно образование.

Четвъртокурсниците от специалност „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организираха коледен тиймбилдинг „PR магия“.

В мотото на събитието „Комуникацията сближава“ беше въплътена основната цел на организаторите – да се създаде среда за творческа креативност и сплотеност между отделните курсове.

Д.ф.н. Камен Рикев от Университета „Мария Кюри-Склодовска“, Люблин, Полша гостува на Филологическия факултет в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Лекторът бе представен от проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова – координатор на Програмата за ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Стопанският факултет бе домакин на финална конференция, свързана с реализацията на проект на Vrije Universiteit Amsterdam (VU) за сътрудничество с Югозападния университет по устойчиво предприемачество в рамките на университетската мрежа Aurora Alliance.

Конференцията, която се излъчваше и в социалните мрежи, бе открита от декана на Стопанския факултет доц. д-р Райна Димитрова. Тя поздрави участниците и акцентира върху значимостта и измеренията на предприемачеството във връзка с устойчивостта.

Кратко приветствие отправи и проф. Енно Масурел, водещ експерт от страна на партньорския университет, който се включи онлайн и представи идейната постановка на проекта.

Студенти от Югозападния университет се включиха в благотворителната инициатива на Неврокопската митрополия и Радио Благоевград под надслов „Подари време“. Тя бе организирана в навечерието на Рождество Христово и по повод 50-годишния юбилей на Радиото на Югозапада.

В продължение на две седмици в Дома за стари хора „Света Петка“ в кв. „Струмско“ гостуваха представители на различни институции, ангажирани с обществения живот в региона.