Новини

Сборникът „Българистиката по света. Филологията у дома“ съдържа доклади от Международната научна конференция, която бе проведена през октомври 2023 година в рамките на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Организатор на Форума бе Филологическият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. В Сборника са включени 29 статии на 35 учени. Текстовете преминаха през анонимно рецензиране и одобрените намериха място в съдържанието, разпределени в пет раздела – Българистиката по света, Лингвистика, Филология. Литература. Култура, Превод, Методика на преподаването по български и чужд език

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Националният съвет на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) сключиха меморандум за взаимодействие и сътрудничество. Той бе подписан днес от ректора на университета проф. д-р Николай Марин и председателя на НС на ТПК доц. д.н. Владислав Лазаров.

За втора поредна година кафе „Бон Тонׅ“ в Първи учебен корпус на Югозападния университет е сцена за изкуство, култура, философия и поезия.

Началото на втория сезон беше поставено с представянето на стихосбирката „Нищо, че е тъмно“ на Никола Руков, който е бивш възпитаник на университета.

Научен семинар на тема „Роботизираните технологии в помощ на здравните професии“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието, организирано от катедра „Логопедия“, е в рамките на проект по Фонд научни изследвания „Иновативна методология за интегриране на асистиращи технологии в логопедичната терапия при деца и подрастващи“. Партньори по проекта са Институтът по роботика към Българска академия на науките (БАН) и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБит). Модератор на семинара бе гл. ас. д-р Анна Андреева.

Събитието беше открито от декана на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ доц. д-р Миглена Симонска. Тя пожела успех на научния форум и изрази надежда, че ползотворното сътрудничество с партньорите по проекта ще продължи и след приключването му.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ участва във форума „Висше образование в България“, който се проведе в читалище „Братство 1869“ в Кюстендил.

Организатори на събитието са кариерните консултанти към Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и ОДК – Кюстендил. То е насочено главно към учениците от XI и XII клас, като целта му е бъдещите кандидат-студенти и техните родители да получат актуална информация за кандидатстване в различните висши училища в страната.

Представителите на Югозападния университет запознаха учениците с възможностите за кандидатстване и обучение в университета, с богатото разнообразие от бакалавърски, магистърски и докторски програми, с мобилностите по програма „Еразъм+“, с компетенциите, които ще придобият и възможностите за професионална реализация.