Новини

2023-04-27

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе представена публична лекция на тема „Грешки с успешен край“. Лектор на събитието беше Владислав Юруков, който е завършил специалност „Информатика“ в Югозападния университет и има 23 години професионален опит, от които 17 в международни компании. Владислав е собственик на продукти (product owner) за облачни решения за комуникация и сътрудничество, обучение и развитие, автоматизации и софтуерни роботи.

2023-04-27

На 26 април 2023 г. в Благоевград се проведе втора обиколка по проект ERASMUS+ Map4Accessibility, в който ЮЗУ „Неофит Рилски“ е дългогодишен партньор. Чрез пилотно тестване на специално създадено приложение, обиколката имаше за цел да проучи достъпността на градската среда и възможността за свободно придвижване и самостоятелност на хората с увреждания.

2023-04-26

Студенти, преподаватели и гости участваха в научно-образователната игра „Стани психолог“, организирана от катедра „Психология“ към Философския факултет.

Водещ на събитието, което се проведе в кафе „Бон Тон“, бе Кирил Зърлевски, студент по психология. Той представи презентация на тема „Каква е разликата между психолог, психотерапевт и психиатър?“ и под формата на научно-образователна игра гостите и участниците обогатиха знанията си относно професионалната дейност на специалистите по психично здраве, както и придобиха нови знания от областта на психологията.

2023-04-26

Над 60 студенти, преподаватели и ученици участваха в Спортния празник, който се проведе в Спортния комплекс на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието, организирано от студенти от трети курс, специалност „Физическо възпитание и спорт“ във Факултета по педагогика, бе посветено на 100-годишнината от създаването на Българския олимпийски комитет.

2023-04-25

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе петата кръгла маса от проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН.

Събитието премина под надслов „Актуалността на темата Утопия и антиутопия“ и беше открито от ръководителя на проекта ас. д-р Невена Крумова. Приветствие към всички присъстващи направи ръководителят на катедра „Философски и политически науки“ доц. д-р Силвия Кръстева, която насърчи всички участници да разширят кръгозора на интерпретиране на темата, с цел да се получи една наситена с мнения и иновативни насочености дискусия.