Новини

2022-05-25

XXXI международна конференция „Тайна и публична тайна“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието бе организирано от Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации към университета.

В двудневния форум участваха преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Американския университет в България, Нов български университет, Българската академия на науките, както и чуждестранни учени от Масариковия университет в Бърно, университетите в Букурещ, Анкара, Познан, Прищина, Харков, Батуми и Баку. Те представиха 29 доклада на тема „Тайна и публична тайна“ в областта на историята, литературата, архивистиката и др.

2022-05-23

Инициативите по повод 30-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз стартираха с кръгла маса между студенти от специалност „Връзки с обществеността“, техните преподаватели от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и експерти от Дирекция „Национален парк Рила“.

Д-р Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ и Маргарит Делин, началник на отдел „Контрол и охрана“ при Дирекция „Национален парк Рила“ представиха българските защитени зони, включени в екологичната мрежа „Натура 2000“, както и неповторимата природа на Защитена зона „Рила“ и Национален парк „Рила“.

2022-05-23

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе демостративен уъркшоп за приложение на арттерапевтични форми и методи на работа с рискови групи. Преподаватели, докторанти и представители на социалнопедагогически институции споделиха пред студенти от катедра „Социална педагогика“ опита си в приложението на фототерапия, работа с асоциативни карти и тактилно-сензорно моделиране. В контекста на интердисциплинарната подготовка бе представена и учебна литература – сборник „Житие и битие на арттерапевта“, като част от авторския колектив в лицето на Анита Богословова, Калин Петков и Русана Гаджанова през своята експертиза на педагози, психолози и арттерапевти в работата с деца и лица със зависимости, жертви на насилие и други, показаха свои добри практики.

2022-05-23

Научен семинар на тема „Методика на приложение на кинезитерапията в неврологията“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието бе организирано от катедра „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в рамките на Европейската седмица на общественото здраве.

Във форума участваха студенти и докторанти от катедрата.

2022-05-20

В навечерието на най-светлия български празник – 24 май, абсолвентите от випуск 2022 г. на Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ поставиха началото на инициативата „Засади дърво – остави следа“.

Събитието, което се превърна в символичен празник,  се състоя в градинката пред Учебен корпус № 8.