Новини

2022-10-27

Изявеният композитор и пианист проф. д.н. Филип Павлов представи новата си книга  „Музиката – изповед на душата“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

 Водещ на събитието „Среща с автограф“, част от програмата на Националния студентски фестивал на изкуствата“, бе заместник-деканът на Факултета по изкуствата проф. д-р Иванка Влаева. Проф. Влаева не скри радостта си, че именно тя ще представи поредната книга на проф. Павлов и отбеляза, че има огромен респект към него.

2022-10-26

На 25 и 26 октомври 2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха два уъркшопа, които са част от дейностите по проект „Управление на подпочвените води с цел използването им за непитейни нужди, предотвратяване на наводнения на сутерени и отопление“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020.

Първият открит уъркшоп на тема „Устойчиво използване на водните ресурси“ бе воден от гл. ас. д-р Мирослав Иванов, преподавател в катедра „География, екология и опазване на околната среда“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“. По време на семинара бяха демонстрирани резултатите от проекта пред широката общественост. 

2022-10-26

Класиране на кандидат-студенти в специалност „Физическо възпитание и спорт“

Класирани кандидат-студенти в специалност „Физическо възпитание и спорт“:

Вх.номер

12091

12092

12088

12081

12084

12090

12095

12086

12085

Класираните кандидати следва да се запишат в зала 1102А на Първи учебен корпус в срок от 10 ноември 2022 г. до 18 ноември 2022 г.

2022-10-24

Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим се срещна със студенти, докторанти и преподаватели от Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Станалата вече традиционна среща бе на тема „Европейските ценности в контекста на съвременния свят“. Тя се проведе в деня, в който отбелязваме празника Света Богородица „Всех скорбящих радост“.

2022-10-24

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Добри практики при преподаването на фолклор в училище“.

Участие във форума взеха преподаватели от Катедрата по етнология и балканистика към Филологическия факултет и учители по български език и литература от Благоевградска област.

В рамките на кръглата маса бяха дискутирани актуални теоретични проблеми, свързани с изучаването на фолклор в часовете по литература, както и теми, свързани с изучаването и съхраняването на българското културно наследство.