Новини

2023-05-10

На 27 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и онлайн в платформата BigBlueButton се проведе кръгла маса на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“. Събитието се организира в рамките на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP – PPEND) с ръководител доц. д-р Николай Марин. Изпълнението на проекта се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021 – 2027, действие по инициативата „Жан Моне Модул“ в областта на висшето образование.

2023-05-10

Доц. Албена Накова – заместник-директор на Института по философия и социология към Българска академия на науките и д-р Елица Димова – преподавател в Института, изнесоха лекция пред студенти от специалностите „Социология“ и „Връзки с обществеността“. Екипът от БАН представи резултати от проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

2023-05-05

Представители на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ взеха участие в Общото събрание на Българската асоциация по обществено здраве, което се проведе на 4 май 2023 г. в град Плевен. По време на срещата деканът на факултета доц. д-р Миглена Симонска беше избрана в Управителния съвет на асоциацията.

При отчета на дейностите от изминалата година председателката на асоциацията доц. д-р Гена Грънчарова отбеляза, че представителите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ са сред най-активните в страната. За втора поредна година преподаватели от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ първи регистрират събития за Европейската седмица на общественото здраве, която е една от най-важните инициативи на Българската асоциация по обществено здраве.

2023-05-05

Д-р Стефано Кобелло, представител на „Европейски полюс на знанието“ (Europole) – мрежа от образователни институции за педагогически изследвания и иновации в Европа, бе гост във Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Посещението на д-р Кобелло във Факултета по педагогика бе по покана на ръководството на факултета след забележителното му онлайн участие в юбилейната конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“, която факултетът организира през ноември 2021 г.

2023-05-03

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе открита самостоятелна изложба на Евтимка Симеонова, студентка във втори курс, специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

Събитието откри ръководителят на катедра „Изобразително изкуство“ проф. д-р Емил Куков. Поздравления и пожелания за успех към талантливата художничка отправи деканът на Факултета по изкуствата проф. д.н. Васил Марков.