Новини

На 8 май Катедрата по германистика и романистика отбеляза 460 години от рождението на Уилям Шекспир със семинар на тема „Is Shakespeare still our contemporary?“ Събитието се организира по инициатива на гл. ас. д-р Елена Калъпсъзова, преподавател по английска литература, съвместно със студентите от специалност „Английска филология“, трети курс.

Днес в градинката пред Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ абсолвентите от випуск 2024 засадиха дръвче. Събитието е в рамките на инициативата „Засади дърво – остави следа“, чието начало постави випуск 2022.

Празник на ракетните спортове се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието е част от вътрешноуниверситетските студентски състезания, организирани от катедра „Спорт“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, катедра ,,Теория и методика на физическото възпитание и спорта“ към Факултета по педагогика и Студентския съвет.

В спортния форум взеха участие над 50 студенти и докторанти, които мериха сили в състезания по тенис на корт, тенис на маса, бадминтон и плажен тенис.

В периода 22 – 23 април 2024 г.  в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе национална научна конференция „Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“. Събитието бе организирано от Философския факултет и Института по философия и социология (ИФС) към Българската академия на науките (БАН). В научния форум се включиха учени, докторанти и студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), Нов български университет (НБУ) и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (ВТУ).

На 26 април 2024 г. в Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе събитие, организирано от Областен информационен център – Благоевград на тема „Представяне на информационните системи на България и ЕС за средствата от Европейските фондове“.

Лектори на събитието бяха г-н Георги Стратиев – началник-отдел „Информационни системи“, дирекция „Централно координационно звено“ към Министерство на финансите и г-н Амори Бизьо – експерт „Информация и комуникация“ в ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.