Новини

2023-06-09

Уважаеми кандидат-студенти,

Успешно приключи втората сесия на Състезанието по информатика и информационни технологии за кандидат-студенти, което предоставя възможност на зрелостниците да представят свои проекти в областта на съвременните информационни технологии. При успешно класиране учениците получат възможност за прием в специалностите „Информатика“, „Информационни системи и технологии“ и „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“, обезпечавани от Природо-математическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

2023-06-07

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Съвременни измерения на сигурността в Югоизточна Европа“. Събитието беше организирано от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Факултета по информационни науки към Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Приветствия към участниците отправиха доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет и проф. д-р Георги Димитров – декан на факултета „Информационни науки“ към УниБИТ. Научните дискусии бяха организирани в два модула.

2023-06-06

Студентките Виктория Петрова и Рая Коева от специалност „Педагогика на обучението по български и китайски език“ във Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха отличени със стипендии на китайския посланик за успехи в изучаването на китайския език и култура.

Наградите бяха връчени от посланика на Китайската народна република в Република България Н. Пр. Дун Сяодзюн и от министъра на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов. Церемонията по връчване на стипендиите се състоя в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2023-06-05

Проф. Олга Прокопенко от Естонския университет за приложни науки по предприемачество, Талин, Естония, изнесе лекции пред студенти от Стопанския факултет. Темите, които тя представи, бяха в областта на дигитализацията и международния маркетинг.

По време на визитата си в Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. Олга Прокопенко се срещна с деканското ръководство на Стопанския факултет и с представители на отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“.  В рамките на срещите бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество.

2023-06-02

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе научната конференция с международно участие „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“. Четвъртото издание на научния форум е в чест на проф. д-р Лилия Илиева, дългогодишен ръководител на Катедрата по български език и преподавател във Филологическия факултет. Проф. Илиева бе ръководител и на проекта „Гутенберговата революция и българите“ (2016-2019), получил максимална оценка от Фонд „Научни изследвания“.