Новини

2022-11-30

Изложба със 101 творби на студенти и преподаватели от катедра „Изобразително изкуство“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе открита в Градската художествена галерия в Благоевград. Изложбата, подготвена от студенти и преподаватели, включваше художествени и учебни творби от всички видове и жанрове в изобразителното изкуство. Творбите се отличават с оригинални и разпознаваеми авторски стилове, с разнообразни и иновативни техники на материална реализация.

2022-11-29

Изпълнителният директор на българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“Анджела Родел бе на посещение в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя бе посрещната от ръководителя на катедра „Германистика и романистика“ към Филологическия факултет доц. д-р Дафина Костадинова.

2022-11-24

Филологическият факултет обявява конкурс за есе за студенти, изучаващи френски език в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Студентите могат да избират от следните теми:

  • Paris mon amour
  • La vie est belle
  • La Bulgarie francophon

2022-11-24

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе семинар на тема „Превенция и подкрепа при насилие, основано на пола“.

Във форума, организиран от катедра „Медико-социални науки“ съвместно със Сдружение „Бъдещето сега“, участваха над 60 студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Психология“.

2022-11-21

В Университетския център „Бачиново“ се проведе XXIV национална конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“.

Във форума участваха над 100 студенти, докторанти, специалисти, преподаватели и учени от висши училища, от професионалните гимназии по дизайн,  текстил и облекло, от Института по полимери на БАН, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и от производствени фирми в областта на текстила и облеклото. Онлайн участие взеха студенти, докторанти и учени от Ханойския университет по наука и технологии, Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Техническият университет в Дрезден, Школата по художествено тъкане в град Пен д‘Ажене, Франция и други.