Новини

2022-12-06

Югозападният университет „Неофит Рилски“ получи поредното сериозно признание за високото качество на своята научноизследователска и издателска дейност. Десет проектни предложени на университета са одобрени за финансиране от Фонд „Научни изследвания“.

В „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.“ в научна област Технически науки са класирани два проекта – „Разработване и изследване на нови модели на радио канали и антени за надеждна и устойчива безжична свързаност, позволяваща иновативни приложения в бъдещото прецизно земеделие, базирано на IoT“ (250 000 лв. за ЮЗУ „Неофит Рилски“, 100 000 лв. за СУ „Св. Климент Охридски“) с ръководител доц. д-р Николай Атанасов и „Биоелектрохимични системи за очистване на органични замърсители“ (110 00 лв. за ЮЗУ „Неофит Рилски“, 130 000 за ИЕЕС – БАН, 110 000 за ИИХ – БАН) с ръководител проф. д-р Марио Митов.

В научна област Технически науки и допълнителни области – Обществени науки, Математически науки и Информатика е класиран проектът „Иновативна методология за интегриране на асистиращи технологии в логопедичната терапия при деца и подрастващи“ (122 510 лв. за ЮЗУ „Неофит Рилски“, 152 621 за Института по роботика – БАН, 74 570 за УниБИТ) с ръководител за ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Миглена Симонска.

В „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“ в научна област Хуманитарни науки е класиран проектът „Изследване на възможностите за изграждане на методически инструментариум за приложение на съвременни образователни и информационни технологии в преподаването“ на гл. ас. д-р Радослава Топалска.

В Конкурса „Българска научна периодика – 2023“ на едни от първите места са класирани проектите на четири списания на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Одобрените от Фонда проекти на периодични издания са: „Езиков свят“ с главен редактор и ръководител на проекта проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова, „Балканистичен форум“ с главен редактор и ръководител на проекта доц. д-р Петър Воденичаров, „Психологическа мисъл“ с главен редактор и ръководител на проекта доц. д-р Наташа Ангелова и „Проблеми на постмодерността“ с главен редактор и ръководител на проекта проф. д.н. Добринка Пейчева.

Фонд „Научни изследвания“ с Протокол № 33 на ИС от 08.12.2022 г. одобри за финансиране в „Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022“ две проектни предложения на Югозападния университет "Неофит Рилски", които бяха класирани като резервни с по 89,5 точки. В научна област Медицински науки, допълнителна научна област Обществено здраве са класирани проектът „Влияние на придобитите слухови нарушения върху комуникацията и социализацията“, с ръководител гл. ас. д-р Анна Андреева, на обща стойност 37 800 лв. и проектът „Прояви на дизартрия, дисфония и дисфагия при преболедували COVID-19 и влиянието на нарушенията върху качеството на живот“, с ръководител ас. д-р Радостина Костова, на обща стойност 35 100 лв.

Общата стойност на проектите е 620 992 лв. за Югозападния университет „Неофит Рилски“. Периодът на изпълнение е 1 година за проектите в  Конкурса „Българска научна периодика – 2023“ и 3 години за проектите в „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания“.

2022-12-05

Студентска изложба „Празнуваме заедно“ бе открита в Арт салона на Радио Благоевград. Експозицията включва 42 творби на 25 студенти от Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Изложбата бе открита от ръководителя на катедра „Изобразително изкуство“ проф. д-р Емил Куков и директора на Радио Благоевград Рина Далева.

2022-12-05

Над 40 ученици участваха в първата ученическа конференция „Мога и знам философия“, организирана от Философския факултет и Регионалното управление на образованието в Благоевград.

Форумът бе открит от Екатерина Текерска, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО – Благоевград. Тя приветства учениците и учителите и подчерта значимата роля на философията в живота и образованието.

2022-12-05

Преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ бяха на работно посещение в Университета в Ниш – третият по големина университет в Сърбия, с над 30 000 студенти. Визитата се осъществи след подписания меморандум за сътрудничество между ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков и ректора на Университета в Ниш проф. д-р Драган Антич.

2022-12-02

По повод Световния ден за борба със СПИН – 1 декември, в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе лекция, демонстрация и дискусия на тема „СПИН – Силата да продължиш с Истината и Надеждата“. Събитието бе инициирано от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и реализирано съвместно с Регионалната здравна инспекция в Благоевград.