Новини

2022-08-25

От зимния семестър на академичната 2022/2023 г. за първи път в Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се приемат и обучават студенти в седем нови магистърски програми – „Технологично предприемачество“, „Социална логистика“, „Корпоративна сигурност“, „Регионален мениджмънт и градска икономика“, „Мениджмънт и икономика на околната среда“, „Аутсорсинг и киберсигурност“ и „Геопространствено разузнаване и анализи“.

2022-08-24

Изпълнителната агенция Образование, аудиовизия и култура“ на Европейската комисия удостои с официално писмо и с плакет ,,Жан Моне Модул 2021-2024“ Правно-историческия факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ като символ за качество в обучението по европейска интеграция и доказателство за постиженията на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP- PPEND) в тази област.

2022-08-02

КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2"

Във връзка с Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ на Министерството на образованието и науката, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява в следните направления конкурси за:

 

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ


МОДУЛ "МЛАДИ УЧЕНИ"

- ПН 2.1. „ Филология“;

- ПН 3.1.“ Социология, антропология и науки за културата“;

- ПН 3.2. „Психология‘‘;

- ПН 3.6 „Право“, научна специалност „Международно право и международни отношения“;

  • ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност “Изследване и анализ на цветовото възприятие в компютърния дизайн“;
  • ПН 7.4. Обществено здраве.

Месечното възнаграждение на новоназначените млади учени на четири часов работен ден е 700 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател) за срок от 18 месеца;

  • допълнителното месечно възнаграждение на вече назначени МУ за четири часов работен ден е 700 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател) за срок от 18 месеца;

2022-07-27
Обява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“
2. Университет „Екс-Марсилия“
3. Университет „Ла Спиенца“
4. Люблянски университет
5. Хумболт университет
6. Пекински университет за чужди езици
7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки "В. Брюсов"

2022-07-14

Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде организатор на редица събития, посветени на 230-годишнината от рождението на големия български педагог, преводач, църковен деец и патрон на университета – Неофит Рилски. Решението за тържественото отбелязване на годишнината бе гласувано на последното заседание на Академичния съвет, което се проведе вчера.