Новини

2023-11-07

С шоу спектакъла „Лицата на таланта“ стартира шестнадесетото издание на Националния студентски фестивал на изкуствата, организиран от Факултета по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

За поредна година в концертните, театралните и изложбените зали на университета си дават среща студенти от различни висши училища в страната, за да покажат пред публиката постигнатото през изминалата година.

Събитието бе открито от доц. д-р Валери Пастармаджиев, декан на Факултета по изкуствата на Югозападния университет и директор на фестивала.

2023-11-02

В резултат на дългогошното сътрудничество и съвместната работа между академичния състав на Техническия факултет на Югозападния университет и дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград, се проведе среща дискусия със студенти на тема „Информираност за трудовите права на работещите“.

2023-10-31
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg


На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

ОБЯВЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на преподаватели по български език и литература за академичната
2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища:

Висше училище Населено място Държава
Прешовски университет Прешов Словакия
 

2023-10-30

 В периода 26 – 27 октомври 2023 година в Университетския център „Бачиново“ се проведе XXV национална конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“. Форумът се организира ежегодно от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи  със сътрудничеството на катедрите по текстил и дизайн във висшите училища в България.

Домакин на събитието беше катедра „Машинно инженерство“, водеща обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил“ в Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

2023-10-26

На 15 ноември от 9:00 часа в Гранд хотел Милениум София, България ще отбележи Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) с конференция под надслов „С ГИС създаваме по-устойчив свят заедно“. След три години в онлайн формат, най-голямото ГИС събитие в страната ще събере на живо доказани международни и български експерти, които ще демонстрират най-новите разработки, решения и добри практики в геопространствените технологии и тяхното приложение в различни отрасли.