Новини

2022-05-31

Във Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ официално бе открита Лаборатория по превод и интердисциплинарни изследвания. В нея студентите и докторантите от факултета ще имат възможност да придобият умения за симултанен и консекутивен превод.

Лабораторията бе открита от ръководителя на катедра „Германистика и романистика“ доц. д-р Дафина Костадинова. Тя подчерта, че лабораторията е създадена през 2021 г. в резултат на проект „Подходи и техники при симултанен и консекутивен превод на специализирани текстове от/на английски и български език и видовете грешки, допускани в процеса на превода“. Доц. Костадинова отбеляза, че към момента залата е оборудвана с кабинка за симултанен превод и предстои закупуването на нова техника, която ще бъде от полза, както за студентите и докторантите, така и за преподавателите от факултета.

2022-05-30

Турнир по тенис за мъже, жени и двойки се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той бе организиран от катедра „Спорт“ и Студентския съвет.

Спортното събитие, посветено на 45-годишнинаната от основаването на университета, бе открито от доц. д-р Даниела Лекина, ръководител на катедра „Спорт“. Приветствие към участниците отправи и главният организатор на турнира доц. д-р Димитър Томов. Успех на студентите пожела и Алгис Христов, физиотерапевт на Григор Димитров, който е завършил специалност „Кинезитерапия“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Сред гостите на турнира бяха доц. д-р Даниела Томова и гл. ас. д-р Антон Манчев.

2022-05-26

На 25 май 2022 г. в  Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе заседание на постоянно действащия семинар на Лабораторията за социологически изследвания към катедра „Социология“ на Философския факултет.

Лекция изнесе доц. д-р Севен Ердоган от Факултета по международни отношения на университета „Реджеп Тайип Ердоган” в Ризе, Турция, която бе гост на Югозападния университет по Програма „Еразъм +“.

2022-05-25

Успешно приключи първият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“. Комисията, оценяваща есетата, отбеляза високото ниво на участниците. Общото мнение на членовете на комисията е, че голяма част от получените текстове разкриват мисли на зрели, социално отговорни и кариерно ориентирани млади хора, които притежават много добро ниво на езикова подготовка и култура.

2022-05-24

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, се състоя онлайн конференция под надслов „Езиков мост – езиков свят“ между Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и три университета от Китай – Пекинския университет за чужди езици, Втория пекински университет за чужди езици и Тиендзинския университет.

Студенти и преподаватели от четирите висши училища обсъдиха въпроси, свързани с обучението по китайски език в Югозападния университет, както и с обучението по български език в университетите в Китай. Те представиха изучаваните езици в своите университети, както и  културните събития, свързани с китаистиката и българистиката в рамките на изминалата година.