Новини

2023-05-03

Представители на ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие във втората транснационална проектна среща по проект „FAIRNESS“, финансиран от Малтийската национална агенция „Еразъм+“, която се проведе в гр. Никозия, Кипър.

Водещата организация – партньор по Проекта е Образователният институт на фондовата борса на Малта (Malata Stock Exchange Institute). Останалите организации – партньори в проектния консорциум са: Meta4 Innovations e. U. (Австрия), Vernian RTI (Кипър), Exeo Lab Srl (Италия) и European Projects and Training OOD (България).

Продължителността на проекта е 24 месеца, а бюджетът е на стойност 250 000 евро, от които 30 490 евро са предвидени

2023-05-03

Проектът „Непридружени малолетни и непълнолетни деца и младежи мигранти“ (Unaccompanied Foreign Minors (UFM), изпълняван от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ръководен от проф. д-р Преслав Димитров, получи висока положителна оценка от Италианската национална агенция „Еразъм+“ – INAPP.

С официално писмо, което е изпратено на 2 май 2023 г., INAPP одобрява окончателния доклад по Проекта и дава своята висока положителна оценка за неговото изпълнение.

2023-05-03

Югозападният университет „Неофит Рилски“ беше съорганизатор на работна среща на участниците в COST акция CA20130 – European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards (Euro-MIC), която се проведе в Пловдив. Сред съорганизаторите на престижния форум бяха и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ на Българската академия на науките.

2023-04-28

Изключителен интерес сред студенти, преподаватели и гости на ЮЗУ „Неофит Рилски“ предизвика лекцията на д-р Еберхарт Цангер на тема „Земята, небето и подземният свят: космологичните представи преди 3200 години“.

Събитието се проведе хибридно – присъствено и онлайн, и даде възможност за дистанционно присъствие на гости от Института по тракология с Център по балканистика „Проф. Александър Фол“ към Българската академия на науките, Университета по библиотекознание и информационни технологии и представители на други образователни и културни институции.

2023-04-28

В Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе уъркшоп на тема „Актуални тенденции и иновативни практики в туристическата индустрия: преглед и анализ. Какво се случи след пандемията?“. Лектор на семинара беше инж. Георги Кунчев – заместник-председател и член на Управителния съвет на сдружение „Дестинация Сандански“.

Фокусът бе поставен върху предизвикателствата пред индустрията на туризма и образованието на специалисти, което да отговаря на новите тенденции.