Новини

2022-12-23

Представянето на размисли в есеистична форма на тема „Светът около мен“ събра първокурсниците от специалност „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет. Конкурсът за есе е своеобразен финален акцент на семестъра по дисциплината „Теория и практика на текста“ на проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова и ас. Теодора Христова.

2022-12-22

Издателският комплекс към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе определен за дарител на годината от библиотеката към Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“ в Благоевград. Грамотата бе връчена на директора на Издателския комплекс Радослав Петров.

2022-12-21

Днес се проведе заседание на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“, на което бе представен годишният доклад за състоянието на университета за периода 2021 – 2022 година. Събранието обсъди и единодушно прие представения от ректора проф. д-р Борислав Юруков годишен доклад.

2022-12-21

За поредна година студенти от Факултета по педагогика към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организираха коледен благотворителен базар. Инициатор на събитието бе катедра „Социална педагогика“.

Студентите и преподавателите от факултета бяха подготвили ръчно изработени коледни сувенири, сладкиши, както и коледна украса.

2022-12-20

Над 50 студенти участваха във вътрешноуниверситетския турнир по спортна гимнастика, който се проведе в Осми корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Спортното събитие бе инициирано от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и Студентския съвет. Организатор на състезанието бе ас. Александър Марков. Турнирът се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков.