Новини

2022-04-20
На 19 април 2022 г. в Първи учебен корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе пролетен пленер за деца под наслов „Да рисуваме заедно“. Организатори на инициативата бяха студентите от специалност „Социална педагогика“ към Факултета по педагогика. Участие взеха представители на различни образователни и социалнопедагогически институции и услуги в Благоевград – СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип, Център за специална образователна подкрепа, както и деца-бежанци.

2022-04-19
ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО МИСИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ
Кръглата маса „Новите проблеми и предизвикателства пред философското и гражданското образование“, организирана на 15 април 2022 г. от Философския факултет на Югозападния университет и РУО-Благоевград, случи истинско общуване и проведе дебат по актуалните теми и проблеми на съвременното образование. Присъстваха преподаватели от Философския факултет и от Факултета по изкуствата, студенти и магистри. Във форума взеха участие учители по философия и гражданско образование от средните училища в Благоевград, Петрич, Банско, Якоруда, Симитли, Кюстендил, Дупница. Особено скъпи гости бяха учениците от НХГ, Благоевград, които се включиха активно в дискусиите със своя позиция и споделиха вижданията си за бъдещето и за нови начинания в училище.

2022-04-13

Центърът за немски идеализъм към Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проведе на 11 април 2022 г. своя пореден форум. Присъстваха преподаватели, студенти, докторанти, настоящи и вече завършили философия в ЮЗУ. Лекцията на проф. дфн Валентин Канавров на тема: „Критическата метафизика като философия сама по себе си“ се очакваше с голям интерес, тъй като обещаваше да проблематизира най-важната тенденция в съвременната философия: въпросът за фундамента на философията и на метафизиката като чистата ѝ теоретична наука.

2022-04-04
Тържественото връчване на дипломите на випуск 2021 във Факултета по изкуствата, обявено за 07.04. 2022 г. се отлага.
Новата дата ще бъде обявена по-късно.

2022-03-23

Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков и президентът на Американския университет в България д-р Дейвид Еванс подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност.

Документът предвижда двете институции да си сътрудничат за изграждането на образователни и научноизследователски програми, разработване и участие в проекти, обмен на специалисти и иновативни практики за преподаване и обучение в областта на хуманитарните науки.

Двете висши училища ще работят заедно и при организиране и провеждане на съвместни учебно-методически семинари, научни мероприятия, публични лекции, чествания на важни дати и годишнини, и други прояви, представляващи интерес за двете страни.