2021-11-09
  • Документи за стипендии по право и чуждестранни студенти се приемат от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г.

  • Документи за стипендии на общо основание/по успех и/или доход/ се приемат от 25.11.2021 г. до 5.11.2021 г.

  • Документи за стипендии за приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО се приемат от 08.11.2021 г. до 14.11.2021 г. 

Системата за подаване на електронно заявление за стипендиите по право, чуждестранни студенти, общо основание /успех и/или доход/ ще бъде отворена на 25.10.2021 г.

Системата за подаване на електронно заявление за приоритетни стипендии ще бъде отворена на 08.11.2021 г.