2021-11-09
  • Документи за стипендии по право и чуждестранни студенти се приемат от 21.02.2022 г. до 04.03.2022 г.
  • Документи за стипендии на общо основание/по успех и/или доход/ се приемат от 01.03.2022 г. до 11.03.2022 г.
  • Документи за стипендии за приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО се приемат от 14.03.2022 г. до 18.03.2022 г.

    Системата за подаване на електронно заявление за стипендиите по право, чуждестранни студенти, общо основание /успех и/или доход/ ще бъде отворена на 21.02.2022 г. в 08:00 часа и затворена на 11.03.2022 г. в 17:00 часа.
    Системата за подаване на електронно заявление за приоритетни стипендии ще бъде отворена на 14.03.2022 г. в 8:00 часа и затворена на 18.03.2022 г. в 17:00 часа.