2022-10-18

Относно изменението на ПМС №90/26.05.2020. г. в чл. 4, ал. 11 в сила от началото на летния семестър на учебната 2020/2021 г.

 

Видове и размер на стипендиите:

 

1. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех Отличен от 5.90 до 6.00 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, месечен размер 180.00 лева.

2. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех Отличен от 5.50 до 5.89 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър,  месечен размер 150.00 лева.

3. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех от Мн. добър 5.00 до Мн. добър 5.49 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, месечен размер 120.00 лева.

4. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех от Добър 4.00 до Мн. добър 4.99 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, месечен размер 85.00 лева.

5. Студентки майки с дете до 6 години, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, стипендия с месечен размер 85.00 лева.

6. Студентки майки с дете до 6 години, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, със съпруг, който е студент и приет на места, субсидирани от държавата, в редовна форма на обучение, стипендия с месечен размер 85.00 лева.

7. Несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, получават стипендия с месечен размер 110.00 лева.

8. Стипендии по успех по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС № 90/2000 г., обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата, стипендия с месечен размер 85.00 лева.