Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

задочно - 2 семестъра - Информационен пакет

задочно - 4 семестъра - Информационен пакет

задочно след професионален бакалавър - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация