КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ПО ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024ГОДИНА


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

1.2. ПЕДАГОГИКА

 

 • Магистърска програма Интеркултурно образование
 1. Любен Мирчев
 2. Акриви Контотеодору
 3. Анастасия Фалека
 4. Алики Проватиду
 5. Стаматула Бекяри
 6. Теодорос Ананиадис
 7. Силвия Валеова
 8. Данийл Стрателис
 9. Теодора Николаоу
 10. Елена Свигу

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лв.


 • Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст
 1. Латина Цветанова
 2. Десислава Кордева
 3. Елеонора Лазарова
 4. Веселина Дженкова
 5. Гергана Караганова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 

 • Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст
 1. Веселина Владова
 2. Лиляна Тачева
 3. Мария Митрева

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 

 

 • Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст
 1. Иванка Иванова
 2. Галина Йорданова
 3. Деница Петрушева
 4. Емануела Рангелова-Василева
 5. Мариела Асенова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 

 • Магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

1.Тодор Налджиев

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентът следва да заплаща семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 

 • Магистърска програма Начална училищна педагогика
 1. Албена Илиева
 2. Кристин Думаниду
 3. Лилия Ангелска
 4. Милена Такиева
 5. Айше Кордева
 6. Вероника Мишева
 7. Виктория Шопова
 8. Фатиме Геройска
 9. Борислава Неделчева
 10. Нели Михайлова
 11. Николета Станкова
 12. Станимира Василева
 13. Стефани Йосифова
 14. Наджие Вакльова
 15. Нася Пандазиева
 16. Лия Валичкова
 17. Йорданка Живкова-Дренкова
 18. Стефка Тънгълова
 19. Антония Димитрова
 20. Габриела Йорданова
 21. Евелина Атанасова
 22. Айше Шенева
 23. Деяна Гърбева
 24. Стела Славчева
 25. Силвана Александрова
 26. Татяна Желева
 27. Мария Палева
 28. Мария Водева
 29. Блажка Клинкачева
 30. Аделина Вергова
 31. Стойна Милева
 32. Елеонора Йорданова
 33. Елена Марчева
 34. Ивета Василева
 35. Мария Анастасова
 36. Анна Бучкова
 37. Антоанета Стоянова
 38. Тони Донкова
 39. Боряна Червенкова
 40. Йорданка Тимчева-Райчева
 41. Даяна Джерманска
 42. Елеонора Стойнева
 43. Зюлкера Летиф
 44. Милена Аврамова
 45. Соня Иванова
 46. Вероника Борова-Спиридонова
 47. Костадин Янков
 48. Атикея Бадалова

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лева.

 

 • Магистърска програма Начална училищна педагогика
 1. Ани Симеонова
 2. Александра Ангелова
 3. Анна Стоилова
 4. Симона Димитрова
 5. Елка Мидурова
 6. Евгения Димитрова
 7. Антонина Корунчева
 8. Катерина Фикийна
 9. Таня Кожухарова
 10. Таня Паскалева
 11. Елена Илиева
 12. Елиана Илиева
 13. Лина Петрова
 14. Ралица Минчева
 15. Диана Рамаданова
 16. Надим Таламанов
 17. Нурсен Даут
 18. Александра Владимирова
 19. Любка Кръстилова
 20. Фикрие Адем
 21. Надя Йорданова
 22. Радостина Вучелийска
 23. Ани Павлова
 24. Валенсия Стоянова
 25. Елица Владимирова
 26. Лютвие Летиф
 27. Илияна Влахова
 28. Решиде Мисанкова
 29. Илия Левков
 30. Айше Еланчева
 31. Анастасия Бонкова
 32. Муса Дунгьов
 33. Гергана Николова
 34. Кристина Стефанова
 35. Даниела Пармакова
 36. Калина Каимска
 37. Севделина Стефанова-Проданова
 38. Биляна Синанова
 39. Радослав Георгиев
 40. Салихе Шенева
 41. Мариела Младенова-Георгиева

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лева.

 • Магистърска програма Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение
 1. Румяна Бугаринова
 2. Елена Стоилова
 3. Юлия Иванова
 4. Цветелина Петрова
 5. Ася Максимова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 

 • Магистърска програма Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение
 1. Гюлферин Ходжа
 2. Цветанка Лунджова
 3. Владислава Янакиева
 4. Силвия Кязим
 5. Ася Георгиева
 6. Луиза Пингалова
 7. Мартина Арнаудова
 8. Петя Стойчева
 9. Ася Александрова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 • Педагогика за надарени деца
 1. Симона Миленкова
 2. Ива а Евстатиева-Христова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 • Педагогика за надарени деца

1.Петя Барева

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентът следва да заплаща семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 • Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика
 1. Дафинка Бодурова
 2. Лиляна Коцакова
 3. Мария Симеонова
 4. Милена Райчева
 5. Виолета Светецова
 6. Анна Кашъмова
 7. Ася Найденова
 8. Бетина Литова
 9. Здравка Борисова
 10. Радостина Костова
 11. Гергана Джиджишева
 12. Мария Григорова
 13. Наташа Арсов
 14. Йоана Георгиева
 15. Елица Шайкова
 16. Теменужка Смилянова
 17. Сабие Дурльова
 18. Емилия Гальова
 19. Емине Киселова
 20. Веселина Станкова
 21. Гюлтена Гущерова
 22. Радка Георгиева
 23. Силвия Чивиева
 24. Мария Ковачева
 25. Лия Тачева

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 • Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика
 1. Фатме Яшар
 2. Симона Равначка
 3. Христинка Василева
 4. Ива-Мария Кацова
 5. Димитрина Радичева
 6. Мария Ананиева
 7. Елена Стамболиева
 8. Събри Марвок
 9. Сузана Гущеракли

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 • Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика
 1. Анифе Бекташ
 2. Айсел Пенд
 3. Веселина Владова
 4. Златина Иванова
 5. Клара Цакова
 6. Салихе Бодева
 7. Христина Христова
 8. Тинка Станойкова
 9. Сайде Дрангова
 10. Десислава Якимова
 11. Ваня Жежева
 12. Радостина Танушева
 13. Ангелина Тенева
 14. Фелиз Хаджиева
 15. Ванеса Дялкина
 16. Миглена Михайлова
 17. Даниела Спасова
 18. Десислава Тренчева
 19. Траяна Китова
 20. Станислава Кьосева
 21. Диана Димитрова
 22. Гергана Чаушева
 23. Кифсера Гарова
 24. Венцислава Стаменкова
 25. Ани Атанасова
 26. Памела Бадева

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 • Магистърска програма Предучилищна педагогика
 1. Мария Ганчева
 2. Антония Яньова
 3. Аница Мицовска
 4. Любка Спирова
 5. Елена Янушева
 6. Диана Здравкова
 7. Ерменка Валентинова
 8. Валентина Божкова
 9. Маргарита Дерменджиева
 10. Цветелина Апостолова
 11. Стоянка Славчева-Георгиева
 12. Нанси Кулинова
 13. Силвия Бакалова
 14. Анета Караиванова
 15. Христина Филева
 16. Гергана Барбарова
 17. Даниела Конакчийска
 18. Биляна Боянова-Георгиева
 19. Димитрина Георгиева
 20. Мария Василева
 21. Красимира Андреева
 22. Елена Аргилова
 23. Виолина Иванова
 24. Вероника Йорданова
 25. Десислава Живачка
 26. Соня Иванова
 27. Даниела Алексиева
 28. Рени Дерлипанска
 29. Младенка Петрова
 30. Аксиния Семова
 31. Екатерина Костова
 32. Денка Симеонова
 33. Антоанета Мелезимова
 34. Кирилка Стоименова
 35. Ирена Илиева
 36. Розалина Митрева
 37. Зорка Александрова
 38. Надежда Пешева - Николова

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лева.

 

 • Магистърска програма Предучилищна педагогика
 1. Радостина Вътова
 2. Джемиле Арнауд
 3. Мила Смиленова
 4. Мариела Пунева
 5. Блага Гивезина
 6. Екатерина Георгиева
 7. Георгия Боцева
 8. Нина Живкова
 9. Джумиле Кьойбашиева
 10. Николина Сапунова
 11. Йоана Жаркова
 12. Елизабет Секулова
 13. Александра Филипова
 14. Антонина Маджарова
 15. Десислава Гошева
 16. Сабрина Тер-Казарян
 17. Тина Митрева
 18. Весела Пугьова
 19. Борислава Султова
 20. Радостина Вучелийска
 21. Анилина Стаменова
 22. Ася Асенова
 23. Вера Кондева
 24. Божана Янева
 25. Величка Манова
 26. Евелин Тошева
 27. Вангелия Гончева-Коемджиева
 28. Стефани Георгиева-Булганин
 29. Кристина Манолчева
 30. Валя Тошева
 31. Фатме Кьорова
 32. Ангелина Белчева
 33. Елиза Анева
 34. Мария Филипова
 35. Радостина Станкова

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лева.

 • Магистърска програма Специална педагогика
 1. Гергана Донева
 2. Симона Радкова
 3. Аделина Христова
 4. Решиде Арапова
 5. Искра Топалова
 6. Татяна Плугарска
 7. Василка Димитрова
 8. Наталия Колева
 9. Десислава Кунгалова
 10. Гергана Ковачева

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 

 • Магистърска програма Специална педагогика
 1. Радослава Йорданова
 2. Петранка Цуцуманова
 3. Теньо Шишков
 4. Марияна Гатдерова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 • Магистърска програма Специална педагогика
 1. Нели Сайяр
 2. Катерина Шуманова-Кюркчиева

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 • Магистърска програма Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца
 1. Илонка Младенчева

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентът следва да заплаща семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 • Магистърска програма Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца
 1. Борислава Ангелова
 2. Добринка Зарева
 3. Диляна Димитрова

      Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 

 • Магистърска програма Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца
 1. Ани Петрова
 2. Савина Стойнева
 3. Евелина Костадинова
 4. Цветелина Войнова
 5. Красимира Стоянова
 6. Анастасия Резнюк
 7. Нели Стоилкова
 8. Виолета Николова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 • Магистърска програма Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца
 1. Георги Гулев

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентът следва да заплаща семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 • Магистърска програма Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца
 1. Деян Димитров

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентът следва да заплаща семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 • Магистърска програма Социално-педагогическа превенция и консултиране

1.Маргарита Гогова-Петрова

2.Красимира Кьосева

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1159.00 лв.

 • Магистърска програма Социално-педагогическа превенция и консултиране
 1. Мария Хаджиева
 2. Верка Тренкова
 3. Милчо Драгомиров
 4. Михаела Белчинска
 5. Йорданка Пеева
 6. Мелани Цветанова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

 • Магистърска програма Социално-педагогическа превенция и консултиране

1.         Веселина Иванова

2.         Надежда Михайлова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 425.00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

 • ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 1. Магистърска програма Образователен мениджмънт
 1. Еми Гогушева
 2. Борислава Иванова
 3. Красимира Тюкенова
 4. Елина Никифорова
 5. Изабел Ангелова
 6. Милена Глинджурска
 7. Мая Цулева
 8. Цветелина Петрова
 9. Мария Банкова
 10. Ивелина Стоянова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – дистанционна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 400.00 лв.

 1. Магистърска програма Образователен мениджмънт
 1. Маргарита Спирова
 2. Моника Стойчева
 3. Силвия Рикева
 4. Мирела Костова
 5. Дерия Уруч
 6. Йорданка Неделчева
 7. Даниела Кирилова
 8. Силвия Арнаутска
 9. Мария Крондева – Ковачева
 10. Лариса Йончева-Цветанова
 11. Велизара Митева
 12. Елеонора Пенева
 13. Магдалина Миленова
 14. Галина Василева
 15. Теодора Веселинова
 16. Светлин Абаджиев
 17. Благородка Данаилова
 18. Радостина Николова
 19. Клавдия Гатова
 20. Мая Деничина

 

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – дистанционна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1078.00 лв.

 1. Магистърска програма Образователен мениджмънт
 1. Вили Малчева
 2. Кирка Кабзималска
 3. Елена Бозовайска
 4. Ваня Пачалова
 5. Раличка Илиева
 6. Цветана Първанова-Асенова
 7. Гергина Маделева

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – задочна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1078.00 лв.

 1. Магистърска програма Образователен мениджмънт
 1. Албена Зарчева
 2. Анна Цекова
 3. Шемшиде Камбач
 4. Зайде Юсуф
 5. Владислав Иванов
 6. Даниела Панчова
 7. Виктория Владимирова
 8. Теменужка Цанкова
 9. Вероника Младенова
 10. Ася Влайкова

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 400.00 лв.

 

 1. Магистърска програма Образователен мениджмънт
 1. Анифе Бекташ
 2. Айсел Пенд
 3. Нина Малчова
 4. Соня Каракиева
 5. Десислава Христова
 6. Йорданка Николова
 7. Катерина Милева
 8. Цветана Гладникова
 9. Николина Фиркова
 10. Цветелина Банчева

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1078.00 лв.


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

1) Магистърска програма Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

 1. Красимир Горанов
 2. Любима Пилевска
 3. Величка Давидкова
 4. Иван Янков
 5. Мирослав Каменов
 6. Деян Цакин
 7. Ивайло Попов
 8. Красимир Годев
 9. Атанас Симов
 10. Кирил Дамбов
 11. Марияна Георгиева
 12. Иван Атанасов
 13. Адриан Манолчев
 14. Венцислав Маламов
 15. Александър Войнов
 16. Радослав Джугданов

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите са освободени от заплащане на семестриалните такси съгласно Постановление № 283/19.08.2021 г. на Министерския съвет за целия курс на обучение.

 

2) Магистърска програма Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

1)  Алексия Колиу

Срок на обучение – 2 (два) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентът следва да заплаща семестриална такса в размер на 1277.00 лв.

3) Магистърска програма Физическо възпитание и спорт

 1. Иван Мицовски
 2. Надя Денчева
 3. Елина Стоянова
 4. Иво Георгиев
 5. Мустафа Тачев
 6. Даниел Тачев

Срок на обучение – 4 (четири) семестъра

Форма на обучение – редовна форма на обучение

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1277 лв.

Срокът за записване е от 5 октомври до 11 октомври 2023 г. (само в делнични дни).

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел – 1424 и 1515.

Документи за записване:

1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).

2. Квитанция за платена семестриална такса.

3. Снимки – формат ¾ - 4 бр.

4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

5. Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.