Английски език

Изпитът по английски език се състои в лексикограматичен тест и написване на съчинение по зададена тема в рамките на 200 думи.

Руски език

Изпитът по руски език се състои в лексикограматичен тест, превод от руски на български език и написване на съчинение по дадена тема в рамките на 200 думи.

Гръцки език

Изпитът по гръцки език се състои в лексикограматичен тест, превод от гръцки на български език и от български език на гръцки език, и написване на съчинение по зададена тема в рамките на 200 думи.