2021-10-08

Класирането се обявява по факултети до 8 октомври  2022 г.

Срокът за записване е от 10 октомври 2022 г. до 14 октомври 2022 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел на съответния факултет.

Документи за записване:

1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).

2. Квитанция за платена семестриална такса.

3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.

4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

5. Копие на дипломата за средно образование.

6. Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.