Класиране на магистри за летен семестър на учебната 2023/2024 година

 

 

Професионално направление 2.3. Философия

Магистърска програма „Философия и психоанализа“

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

  1. Мария Христов
  2. Румяна Борисова
  3. Мирослав Иванов
  4. Ира Начева

Семестриална такса: 1452.00 лева.

 

 

Срок за записване в учебен отдел/стая 303, УК-1/, инспектор Силвия Тодорова:

от 12 февруари 2024 г. до 16 февруари 2024 г. (включително)

Документи за записване:

1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).

2. Квитанция за платена семестриална такса.

3. Снимки – формат ¾ – 4 бр.

4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

5. Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.