2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно; задочно; самостоятелна подготовка - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Детайлна информация за Учебната програма