Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Магистърската програма по " Актьорско майсторство " e предназначена за завършилите професионално направление "Театрално и филмово изкуство." Целта на тази програма е подготовка на специалисти с образователно - квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "Актьор за кино и телевизия" "

Магистърската степен е предназначена да надгради теоретичните и практически знания в телевизионно производство, дублаж, водещ на програми, участия като диктор, организиране на собствен бизнес - за набиране на актьори, за организиране на кастинг, за дублаж на аудио-визуални продукти.

Специалистът завършил образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Актьор за кино и телевизия" получава конкретни знания , компетентности и умения  в области като:

  • игрално, документално кино; ТВ филми и сериали; реклама, дублаж.