Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалистът - магистър по Филмово и телевизионно операторство, завършвайки магистърска степен, има различни възможности за реализация: професионална реализация в частните медии и киното,  в рекламни фирми, ефирни и кабелни комерсиални телевизии, интернет издания и форуми; развиване на частен бизнес в медийното и аудиовизуалното пространство; реализация в сферата на изкуствознанието; преподавателска и научно-изследователска работа.

Творческата, теоретичната и практическата подготовка е насочена към професията на оператор на игрални, документални и др. филми, на кратки форми (клипове и др.) за киното и телевизията. Магистърската степен дава висока техническа квалификация; широка обща култура и умения в разнообразни области на изкуството и творчеството; възможност за извършване на научно-изследователска дейност в областта на аудио-визуалните медии и културата като цяло.

Операторът-магистър може да извършва научноизследователска, педагогическа и управленска дейност в областта на техниката на киното и телевизията, и в областта на изкуството и културата изобщо. Магистърската степен създава условия за международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения и способности.

Осигурява усвояване и развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени в киното и телевизията.