Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалавърска степен в направление "Изобразително изкуство".

Основната цел на ОКС "магистър" за специалността "Графичен и рекламен дизайн в модата" е да подготви специалисти в областта на приложната графика, рекламния дизайн и художествено-изразните средства за визуална реклама в модния бранш.

В процеса на обучение студентите се запознават с основните художествено-естетически, технологични, икономически и организационни аспекти при проектирането и внедряването на облекла и модни текстилни изделия, като се акцентира върху рекламата, маркетинга и визуализацията при разпространение на продуктите.

В тази степен на обучение студентите задълбочават и разширяват още знанията, уменията и компетенциите си за приложната графика и рекламен дизайн. Усвояват компютърни технологии за визуална реклама, художествени средства и закономерности за проектиране, изработка и презентиране на модни колекции.

Паралелно с теоретичната подготовка магистърската степен на обучение позволява да се усъвършенстват и развиват художествено-творческите умения и способности за проектиране посредством графичен дизайн в областта на рекламата на модни продукти; увеличават се художествените и организационни умения за провеждане на успешни рекламни кампании в областта на модния дизайн, фирмената реклама и рекламата на модни текстилни изделия.

Завършилите магистърската програма ще могат да се реализират успешно като художници-проектанти в областта на модната реклама; да работят като художници-оформители на рекламни материали към рекламни фирми и агенции и в други сходни учреждения и области; да развиват и самостоятелна творческа дейност като графични дизайнери.