2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 3 семестъра

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления  - 5 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философския факултет.

 Анотация

Детайлна информация за Учебната програма