Необходими документи за преподаватели и служители

  • Попълнена онлайн форма за кандидатстване за ПРЕПОДАВАНЕ или за ОБУЧЕНИЕ
  • Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for Teaching) или одобрен договор за обучение (Staff Mobility for Training) (ако има се прилагат като прикачени файлове във формата за кандидатстване)
  • Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложимо)

Продължителността на мобилността за преподаватели и служители е минимум 2 последователни дни до максимум 5 работни дни.