Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика –  от 60 дни до 12 месеца.

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

Студентите могат да потърсят стаж в секцията „Намери своя стаж“.

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.