2022-01-10

Разпределение на часовете  за интензивното обучение на докторантите през януари 2022 в ЮЗУ „Н. Рилски”

Дата и час

Група

Преподавател

Линк за провеждане на часовете

24.01.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Яна Манова-Георгиева

https://bbb.swu.bg/b/yan-f7j-mkz

25.01.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

https://demo.bigbluebutton.org/gl/tan-b4g-atc-pf4

26.01.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

https://demo.bigbluebutton.org/gl/tan-b4g-atc-pf4

27.01.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Зарина Маркова

https://bbb.swu.bg/b/zar-9gj-cdz

28.01.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Яна Манова-Георгиева

https://bbb.swu.bg/b/yan-f7j-mkz

31.01.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

https://demo.bigbluebutton.org/gl/tan-b4g-atc-pf4

01.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Зарина Маркова

https://bbb.swu.bg/b/zar-9gj-cdz

02.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Яна Манова-Георгиева

https://bbb.swu.bg/b/yan-f7j-mkz

03.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Зарина Маркова

https://bbb.swu.bg/b/zar-9gj-cdz

04.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Яна Манова-Георгиева

https://bbb.swu.bg/b/yan-f7j-mkz

07.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

08.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

09.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Елица Кирилова

https://bbb.swu.bg/b/eli-3rh-n4n

Код за достъп: 330703

10.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Елица Кирилова

https://bbb.swu.bg/b/eli-3rh-n4n

Код за достъп: 330703

11.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Елица Кирилова

https://bbb.swu.bg/b/eli-3rh-n4n

Код за достъп: 330703

14.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Яна Манова-Георгиева

https://bbb.swu.bg/b/yan-f7j-mkz

15.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

https://demo.bigbluebutton.org/gl/tan-b4g-atc-pf4

16.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

https://demo.bigbluebutton.org/gl/tan-b4g-atc-pf4

17.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Яна Манова-Георгиева

https://bbb.swu.bg/b/yan-f7j-mkz

18.02.’22 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група) – ФИНАЛЕН ТЕСТ

Гл.ас.д-р Яна Манова-Георгиева

https://bbb.swu.bg/b/yan-f7j-mkzДата и час

Група

Преподавател

Линк за провеждане на часовете

24.01.’22 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

25.01.’22 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

26.01.’22 – 11.00 – 17.00

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

27.01.’22 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

28.01.’22 – 11.00 – 17.00

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

31.01.’22 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

01.02.’22 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

02.02.’22 – 11.00-17.00

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

03.02.’22 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns

04.02.’22 – 11.00-17.00

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

https://bbb.swu.bg/b/mar-qy7-j5y-kns